Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 4.554 isim arandı. Son arananlar: Kaysi, Ahmet, Ali, Mehmet, Annemarie.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Fidase ♀
342 kişi
Sıklık sırası
= Firdevs? Samsun (Vezirköprü, Havza, Kavak), Amasya
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Rivayet edilen "teni nurlu" anlamının kaynağı bizce meçhuldür.
 • Fidase (330),
 • Fidasiye (6),
 • Fidaser (2),
 • Fidaset (2),
 • Füdase (1),
 • Vidase (1)
(Alfabetik sırala)
Firdevs ♀
42.686 kişi
Sıklık sırası
Kuran kaynaklı ad
Ar firdews فردوس "cennet"
(Yun parádisos παράδεισος "cennet")
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Cennetin Kuran'da anılan adlarından biridir. Tasavvuf ıstılahında cennetin ikinci kademesinin adıdır. Yun parádisos sözcüğü esasen eski Pers krallarının duvarla çevrili bahçelerinin adı iken, Tevrat'taki gan eden ("adn bahçesi") sözcüğünü çevirmek için kullanılmıştır.* Kadın adı olan Firdevsi'de, Firdevs-i Ala ("yüce cennet") adının kısaltımı veya uzun i ile Firdevsî ("cennetlik) kastedilmiş olabilir. Fars şairi Firdevsî uzak olasılıktır.
 • Firdevs (24.996),
 • Firdes (15.454),
 • Firdevis (471),
 • Firdos (460),
 • Firdevsi (283),
 • Firdez (168),
 • Firdövs (107),
 • Firdös (71),
 • Firdas (59),
 • Ferdevs (56),
 • Firdest (50),
 • Fürdevs (40),
 • Firides (25),
 • Fides (24),
 • Fürdes (24),
 • Firdevst (20),
 • Firdeviz (16),
 • Ferdes (15),
 • Fırdevs (15),
 • Firdevz (14),
 • Fürdös (14),
 • Firdevsiye (12),
 • Firdase (11),
 • Ferides (10),
 • Fildes (9),
 • Firdost (9),
 • Firdovs (9),
 • Firtes (9),
 • Ferdos (8),
 • Firdese (8),
 • Firdevüs (8),
 • Firdefs (7),
 • Fürdövs (7),
 • Firidevs (6),
 • Ferdus (5),
 • Ferdüs (5),
 • Fırdes (5),
 • Firdasiye (5),
 • Firdaz (5),
 • Firdevse (5),
 • Firdevsnur (5),
 • Firdeyis (5),
 • Firdoz (5),
 • Furdevs (5),
 • Fürdevis (5),
 • Ferdevz (4),
 • Fidevs (4),
 • Firders (4),
 • Firdus (4),
 • Firduz (4),
 • Firdüs (4),
 • Fürdos (4),
 • Virdes (4),
 • Ferdös (3),
 • Fidres (3),
 • Firdens (3),
 • Fiydes (3),
 • Fürdevüs (3),
 • Ferdavus (2),
 • Ferdez (2),
 • Fırdez (2),
 • Fildevs (2),
 • Firdavs (2),
 • Firdefis (2),
 • Firdesi (2),
 • Firdeus (2),
 • Firdev (2),
 • Firdeves (2),
 • Firdevist (2),
 • Firdevsala (2),
 • Firdevsü (2),
 • Firdevus (2),
 • Firdevüz (2),
 • Firdöst (2),
 • Firevs (2),
 • Furdes (2),
 • Fürdüs (2),
 • Virdevs (2),
 • Ferdevis (1),
 • Ferdost (1),
 • Feridevs (1),
 • Feridos (1),
 • Fırdavs (1),
 • Fırdefs (1),
 • Fırdevis (1),
 • Fırdos (1),
 • Fırdoz (1),
 • Fırduz (1),
 • Fidese (1),
 • Fidrevs (1),
 • Findes (1),
 • Firdafs (1),
 • Firdaıs (1),
 • Firdaous (1),
 • Firdavis (1),
 • Firdeis (1),
 • Firdeüs (1),
 • Firdevisi (1),
 • Firdeviş (1),
 • Firdevsiala (1),
 • Firdeys (1),
 • Firdeze (1),
 • Firdols (1),
 • Firdous (1),
 • Firdöves (1),
 • Firdövis (1),
 • Firdövüs (1),
 • Firdöys (1),
 • Firdöz (1),
 • Firdüvüs (1),
 • Firideyis (1),
 • Firidez (1),
 • Firidos (1),
 • Firudevs (1),
 • Fördevs (1),
 • Frides (1),
 • Furdus (1),
 • Furdüz (1),
 • Fürdeviz (1),
 • Fürdevst (1),
 • Fürdez (1),
 • Fürdüz (1),
 • Pirdes (1),
 • Pirdevs (1),
 • Pirdövüs (1),
 • Pürdevs (1),
 • Ürdes (1),
 • Firedvs (0),
 • Firdeş (0),
 • Firdves (0),
 • Findevs (0),
 • Firtos (0),
 • Fierdevs (0),
 • Firdevf (0),
 • Fridevs (0),
 • İrdevs (0),
 • Fidevis (0),
 • Fidevsi (0),
 • Fidrdevs (0),
 • Finrdevs (0),
 • Firdavus (0),
 • Fırdest (0),
 • Firdeüş (0),
 • Firdvs (0),
 • Firoevs (0),
 • Firrdevs (0),
 • Fürdovs (0)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Fidase, Hürdes