Adlar Sözlüğü yenilendi! (ayrıntılar)

Nişanyan Adlar, 16.601 maddebaşı ve 102.383 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 1.488 isim arandı. Son arananlar: Yemuş, Yıldız, Munzur, Gülüzar, Tumanbay.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Gülali ♂
689 kişi
Sıklık sırası
= Gül+ Ali En çok Ardahan (Posof, Hanak)
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Muhtemelen "Ali kulu" anlamında Kul Ali kastedilmiştir.
 • Gülali (606),
 • Gülay (55),
 • Gülal (17),
 • Görel (2),
 • Gulal (2),
 • Gülalı (2),
 • Gülhal (2),
 • Gürali (2),
 • Gülel (1),
 • Körali (0),
 • Gulali (0),
 • Güleli (0)
(Alfabetik sırala)
Gül ♂
576 kişi
Sıklık sırası
Fa gül "çiçek, özellikle rosa" Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Erkek adlarında Gül bileşeni bazen Şiilik veya Şii sempatizanlığı belirten Kul sözcüğünü kamufle eder. Karş. Gülmehmet, Gülabbas, Aligül.
 • Gül (576)
Ali ♂
772.587 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar ˁalî عليّ "yüksek"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ehl-i sünnete göre dördüncü, Şiilere göre ilk halife, peygamberin amcaoğlu ve damadıdır. Bazı Alevi öğretilerinde peygambere takaddüm eder. Veli, Murtaza, Rıza, Haydar, Zülfikar, Esedullah, Ebulhasan ve Dırğam adları da Ali'ye işaret eder.
 • Ali (772.580),
 • Aliağa (7)
(Alfabetik sırala)