Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 2.292 isim arandı. Son arananlar: Zilan, Hohi, Eklimya, Sabri, Cihanyandı.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Halilibrahim ♂
62.760 kişi
Sıklık sırası
= Halil+ İbrahim Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Hz. İbrahim'in unvanıdır. Bitişik yazılan 4000 dolayında Halilibrahim'e ek olarak ayrı yazılan bir o kadar Halil İbrahim bulunur.
 • Halil İbrahim (61.189),
 • Halilibrahim (1.269),
 • H.İbrahim (269),
 • H. İbrahim (14),
 • H İbrahim (11),
 • Halibram (2),
 • Haliprahim (2),
 • Haliplam (1),
 • Haliliprahim (1),
 • Halibryam (1),
 • Halibiram (1),
 • Halılıbryam (0),
 • Halilibramove (0),
 • Halılıbrahım (0),
 • Halılibrahim (0),
 • Haliibrahim (0),
 • Halıbrıan (0),
 • Halıbram (0),
 • Halliprahim (0),
 • Halılıbram (0),
 • Halilibram (0),
 • Halibrıam (0),
 • Halibrahim (0),
 • Halibiş (0),
 • Halıbrıam (0),
 • Halıbryam (0),
 • H.İprahim (0),
 • Halibriam (0)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Halip, İbrahimhalil
Halil ♂
216.815 kişi
Sıklık sırası
Kuran kaynaklı ad
Ar xalîl خليل "sevgili, dost"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Kuran'da Hz. İbrahim 'Halilullah' ("Allah'ın sevgili dostu") olarak adlandırılır. İbrahim'in doğum yeri olduğu iddia edilen Urfa'da erkek nüfusun büyük bir kısmı Halil adını taşır.
 • Halil (216.614),
 • Halilcan (130),
 • M.Halil (20),
 • Halildede (15),
 • Halilhan (10),
 • Halli (5),
 • H.Halil (3),
 • Halıl (3),
 • Helil (3),
 • Galil (2),
 • Halilbey (2),
 • Halilağa (2),
 • Halilcik (1),
 • Hallil (1),
 • Halilaga (1),
 • Khalil (1),
 • Alil (1),
 • S.Halil (1),
 • A.Halil (0),
 • K.Halil (0),
 • Ş.Halil (0)
(Alfabetik sırala)
İbrahim ♂
438.451 kişi
Sıklık sırası
Tevrat ve Kuran kaynaklı ad
Ar ibrâhîm إبراهيم
(İbr aḇraham אַבְרָהָם "dede")
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Tevrat'ın Yaratılış kitabında İsrailoğulları'nın ve (diğer oğlu İsmail vasıtasıyla) Arapların atası olarak anlatılır. İslami kabule göre tek tanrılı dinlerin öncüsü ve peygamberin mensup olduğu Kureyş soyunun atasıdır. Yerel geleneğe göre Urfa'da yaşamıştır; bu nedenle Urfa'da son derece popüler bir addır.
 • İbrahim (438.131),
 • İprahim (132),
 • İbrahimcan (53),
 • İbrayim (25),
 • İbirahim (15),
 • İbram (14),
 • S.İbrahim (10),
 • İbrahimhan (10),
 • İbrahım (7),
 • İbraim (6),
 • M.İbrahim (5),
 • İbrrahim (4),
 • İbahim (3),
 • İbragim (3),
 • İbrahil (3),
 • İbrahm (3),
 • İbarhim (2),
 • Ebrahim (2),
 • İbraihm (2),
 • Ibrahim (2),
 • İbrim (2),
 • İbrihim (1),
 • İprim (1),
 • İbrhim (1),
 • İprayin (1),
 • İbryam (1),
 • Bramo (1),
 • İbrahin (1),
 • İbrehim (1),
 • Brahim (1),
 • Eprayim (1),
 • Ibrahım (1),
 • Ibrıyam (1),
 • İbarahim (1),
 • İbhahim (1),
 • İbrafim (1),
 • İbrahaim (1),
 • İbrahimdede (1),
 • İbrahi (0),
 • İprahım (0),
 • İbrahiem (0),
 • İbrahimm (0),
 • İbrahit (0),
 • İbrahum (0),
 • İbraıhim (0),
 • Ibraim (0),
 • İbraım (0),
 • İbraın (0),
 • Ibram (0),
 • İbraühim (0),
 • İbrhahim (0),
 • İbrhaim (0),
 • İbrıam (0),
 • İbriayim (0),
 • İbriham (0),
 • İbrnahim (0),
 • İbdrahim (0),
 • İbriam (0),
 • Ibrıam (0),
 • Birahim (0),
 • İbrahhim (0),
 • İbrahimn (0),
 • İfrahim (0),
 • İbraham (0),
 • İbrahem (0),
 • Ebrahım (0),
 • İbraheim (0),
 • İbkrahim (0),
 • İbmrahim (0),
 • İbraihim (0),
 • İbriyam (0),
 • İbrrhim (0),
 • Ö.İbrahim (0),
 • İblrahim (0),
 • İbraahim (0)
(Alfabetik sırala)