Nişanyan Adlar, 15.211 maddebaşı ve 87.625 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 6.747 isim arandı. Son arananlar: Nahir, Naman, Zülcenah, Aybike, Nurcan.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Halilibrahim ♂
4.094 kişi
Sıklık sırası
= Halil+ İbrahim Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Hz. İbrahim'in unvanıdır. Bitişik yazılan 4000 dolayında Halilibrahim'e ek olarak ayrı yazılan bir o kadar Halil İbrahim bulunur.
 • Halilibrahim (2.755),
 • H.İbrahim (1.268),
 • Halibryam (10),
 • H.İprahim (9),
 • Halibram (5),
 • Halıbryam (5),
 • Halibiram (4),
 • Halıbrıam (4),
 • Haliliprahim (4),
 • Haliplam (4),
 • Haliprahim (4),
 • Halibriam (3),
 • Halibiş (2),
 • Halliprahim (2),
 • Halılıbram (2),
 • Halilibram (2),
 • Halibrıam (2),
 • Halibrahim (2),
 • Halıbram (1),
 • Halıbrıan (1),
 • Haliibrahim (1),
 • Halılibrahim (1),
 • Halılıbrahım (1),
 • Halilibramove (1),
 • Halılıbryam (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Halip, İbrahimhalil
Halil ♂
682.734 kişi
Sıklık sırası
Kuran kaynaklı ad
Ar xalîl خليل "sevgili, dost"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Kuran'da Hz. İbrahim 'Halilullah' ("Allah'ın sevgili dostu") olarak adlandırılır. İbrahim'in doğum yeri olduğu iddia edilen Urfa'da erkek nüfusun büyük bir kısmı Halil adını taşır.
 • Halil (682.426),
 • M.Halil (79),
 • Halildede (38),
 • Helil (30),
 • Halli (28),
 • Halıl (26),
 • Khalil (20),
 • Halilcan (18),
 • H.Halil (15),
 • Halilhan (13),
 • Alil (12),
 • S.Halil (6),
 • Halilağa (5),
 • Halilcik (5),
 • Galil (3),
 • A.Halil (3),
 • Hallil (2),
 • Halilbey (2),
 • K.Halil (1),
 • Ş.Halil (1),
 • Halilaga (1)
(Alfabetik sırala)
İbrahim ♂
1.104.588 kişi
Sıklık sırası
Tevrat ve Kuran kaynaklı ad
Ar ibrâhîm إبراهيم
(İbr aḇraham אַבְרָהָם "dede")
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Tevrat'ın Yaratılış kitabında İsrailoğulları'nın ve (diğer oğlu İsmail vasıtasıyla) Arapların atası olarak anlatılır. İslami kabule göre tek tanrılı dinlerin öncüsü ve peygamberin mensup olduğu Kureyş soyunun atasıdır. Yerel geleneğe göre Urfa'da yaşamıştır; bu nedenle Urfa'da son derece popüler bir addır.
 • İbrahim (1.103.645),
 • İprahim (412),
 • İbirahim (58),
 • İbram (53),
 • S.İbrahim (46),
 • İbarhim (43),
 • İbrayim (34),
 • İbrahimhan (28),
 • İbraim (23),
 • İbrahım (15),
 • İbraihm (15),
 • M.İbrahim (15),
 • İbrhim (12),
 • İbryam (12),
 • İbahim (10),
 • Ebrahim (10),
 • Ibryam (9),
 • Bramo (9),
 • Ibrıam (7),
 • İbriam (7),
 • Birahim (7),
 • İbrahhim (6),
 • İbrahm (6),
 • İbrrahim (6),
 • İbarahim (5),
 • İbrahimdede (5),
 • İbrahimn (5),
 • İbrahin (5),
 • İprim (4),
 • Ibrahım (4),
 • İfrahim (4),
 • İbrahem (3),
 • İbrafim (3),
 • Brahim (3),
 • İbraham (3),
 • İbrahil (3),
 • Ebrahil (2),
 • Ö.İbrahim (2),
 • İbrrhim (2),
 • İbriyam (2),
 • İbrihim (2),
 • İbrehim (2),
 • Ibrahim (2),
 • Ebrahım (2),
 • İbdrahim (2),
 • İbhahim (2),
 • İbmrahim (2),
 • İbraihim (2),
 • İbragim (2),
 • İbkrahim (2),
 • Ibram (1),
 • Eprayim (1),
 • İprayin (1),
 • İprahım (1),
 • İbrnahim (1),
 • Ibrıyam (1),
 • İbriham (1),
 • İbriayim (1),
 • İbrıam (1),
 • İbrhaim (1),
 • İbrhahim (1),
 • İbraühim (1),
 • İblrahim (1),
 • İbraın (1),
 • İbraım (1),
 • Ibraim (1),
 • İbraıhim (1),
 • İbrahum (1),
 • İbrahit (1),
 • İbrahimm (1),
 • İbrahiem (1),
 • İbrahi (1),
 • İbraheim (1),
 • İbrahaim (1),
 • İbraahim (1)
(Alfabetik sırala)