Nişanyan Adlar, 15.211 maddebaşı ve 87.625 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 2.420 isim arandı. Son arananlar: Kiristina, Fidi, Kaya, Maria, Züriye.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Kerep ♂
210 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar maˁdî kereb معدي كرب
Yerel isim:
Çorum
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Kerep Gazi namıyla tanınan sahabeden Amr b. Ma’dikereb’in türbesi olduğu rivayet edilen ziyaret makamı Çorum'da Hıdırlık mevkiindedir. Hz. Madikereb büyük ve küçük baş davar sürücülerinin piri ve koruyucusudur. Ayrıca Urfa'da kayda değer nüfusu bulunan Arap Afadle aşiretinin atası kabul edilir.
  • Kerep (189),
  • Kerbigazi (7),
  • Kerabi (5),
  • Keraf (2),
  • Kerebi (2),
  • Kereb (1),
  • Kerebigazi (1),
  • Kerepgazi (1),
  • Kerip (1),
  • Kerrap (1)
(Alfabetik sırala)