Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 2.949 isim arandı. Son arananlar: Merter, Kışna, Anude, Simizar, Bayrie.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Kurtay ♂
94 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
= Kurt+ Ay
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Kurtay (61),
 • Kortay (21),
 • Gürtay (8),
 • Gürday (3),
 • Korday (1)
(Alfabetik sırala)
Kurt ♂
242 kişi
Sıklık sırası
Tr "yırtıcı bir hayvan" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Eski Türk adlarındandır. Güncel kullanımda örneklerin yaklaşık üçte biri Kurt Mehmet, diğerlerinin çoğu Kurt Ahmet, Kurt Ali vb. ikili isimlerde geçer. * Alm yaygın bir erkek adı olan Kurt, Konrad kısaltımıdır.
 • Kurt (235),
 • Kurtoğlu (3),
 • Kurd (1),
 • Kurdali (1),
 • Kurtömer (1),
 • Kurtveli (1),
 • Kortveli (0)
(Alfabetik sırala)
Ay ♂
81 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
Tr
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Erkek adlarına 'ay' genellikle "ışık, aydınlık", bazen "erkek evlat, bala" anlamındadır. Bazı örneklerde Ali yerine kullanılır. Karş. Binali = Binay, Canali = Canay, Durali = Duray, Gençali = Gençay, Mertali = Mertay, Nurali = Nuray.
 • Ay (81)