Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 1.921 isim arandı. Son arananlar: Erdihan, Yeranuhi, Sonyaz, Manas, Belinay.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Kurter ♂
12 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
= Kurt+ Er
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
  • Kurter (12)
Kurt ♂
242 kişi
Sıklık sırası
Tr "yırtıcı bir hayvan" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Eski Türk adlarındandır. Güncel kullanımda örneklerin yaklaşık üçte biri Kurt Mehmet, diğerlerinin çoğu Kurt Ahmet, Kurt Ali vb. ikili isimlerde geçer. * Alm yaygın bir erkek adı olan Kurt, Konrad kısaltımıdır.
  • Kurt (235),
  • Kurtoğlu (3),
  • Kurd (1),
  • Kurdali (1),
  • Kurtömer (1),
  • Kurtveli (1),
  • Kortveli (0)
(Alfabetik sırala)
Er ♂
133 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
Tr "asker, erkek"
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Yeni Türk adlarının en popüler bileşenlerinden biridir. Deniz, Dilek, Hayat gibi çift cinsiyetli adlarda erillik belirtecidir. Bileşik adlarda bazen "erken, erken doğan, ilk doğan" anlamlarında kullanılır. "Varmak, yetişmek" anlamında 'ermek' fiilinin emir kipi de olabilir.
  • Er (133)