Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 2.834 isim arandı. Son arananlar: Aylin, Şule, Kayacan, Kerimullah, Albuz.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Kurthan ♂
87 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
= Kurt+ Han
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Türkçü tarihyazımına göre 7. yy'da Bulgar halkını batıya yönelterek geniş bir alanda egemenlik kuran liderin adıdır. Bizans kaynaklarında bu kişi Kuvrat adıyla anılır. 619 yılında İstanbul'da vaftiz edilmesi Bulgar milli tarihinin başlangıcı sayılır.
 • Kurthan (67),
 • Kurtan (13),
 • Kurhan (6),
 • Kurdahan (1)
(Alfabetik sırala)
Kurt ♂
242 kişi
Sıklık sırası
Tr "yırtıcı bir hayvan" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Eski Türk adlarındandır. Güncel kullanımda örneklerin yaklaşık üçte biri Kurt Mehmet, diğerlerinin çoğu Kurt Ahmet, Kurt Ali vb. ikili isimlerde geçer. * Alm yaygın bir erkek adı olan Kurt, Konrad kısaltımıdır.
 • Kurt (235),
 • Kurtoğlu (3),
 • Kurd (1),
 • Kurdali (1),
 • Kurtömer (1),
 • Kurtveli (1),
 • Kortveli (0)
(Alfabetik sırala)
Han ♂
3.646 kişi
Sıklık sırası
= Hakan İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Evvelce Hun ve Göktürk imparatorlarının sıfatı iken 12.-13. yüzyıla doğru "bey" anlamında genel bir saygı unvanına dönüşmüştür. "Başkasına tabi olmayan kişi" olarak yorumlanabilir. Türkçe adlarda hem erillik hem dişilik belirteci olarak kullanılır.
 • Han (3.642),
 • Khan (4)
(Alfabetik sırala)
Kurthanım ♀
162 kişi
Sıklık sırası
= Kurt+ HanımYerel isim:
Samsun (Bafra)
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Bafra ilçe merkezinde bulunan Kurt Dede yatırına adak üzerine doğan kız çocuklarına Kurthanım, Kurthan veya Kurtayşe adı verilir. Örneklerin tamamına yakını Bafralıdır.
 • Kurthanım (110),
 • Kurthan (14),
 • Kurt Hanım (11),
 • Kurt Hanım (11),
 • Kurtan (8),
 • Kurt Ayşe (5),
 • Gurthanım (1),
 • Kurthatun (1),
 • Kurtkız (1)
(Alfabetik sırala)
Hanım ♀
77.879 kişi
Sıklık sırası
Tr Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
"Bey, egemen kişi" anlamında Han sözcüğüne birinci tekil şahıs iyelik eki ilavesiyle oluşturulan sözcük, en az 13. yy'dan beri Türkçede kadınlara saygı hitabı olarak kullanılır. Karş. Begüm. * Kişi adı olarak kullanımı günümüzde düşük statü belirtisi olarak algılanır. 1980'lerden sonra hızla azalmıştır.
 • Hanım (74.071),
 • Hanim (2.538),
 • Hanime (374),
 • Hanume (244),
 • Hanıme (217),
 • Hanımgül (89),
 • Hanımnaz (77),
 • Hanum (66),
 • Hanıma (65),
 • Hanımcan (47),
 • Hanima (19),
 • Hanüme (13),
 • Hanem (13),
 • Hanımca (6),
 • Hanimet (5),
 • Khanım (5),
 • Hanımdudu (4),
 • Hanımnur (3),
 • Hanimcan (2),
 • Hanımkadın (2),
 • Hanimnaz (2),
 • Khanoum (2),
 • Khanom (2),
 • Hanüm (2),
 • Khanem (2),
 • Hanımeh (1),
 • Khonum (1),
 • Khanym (1),
 • Khanum (1),
 • Hanımgız (1),
 • Hanımgüllü (1),
 • Hanimnur (1),
 • Hanimgül (1),
 • Hanımbacı (1),
 • Hanımo (0),
 • Henım (0)
(Alfabetik sırala)