Nişanyan Adlar, 15.211 maddebaşı ve 87.625 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 7.769 isim arandı. Son arananlar: Meliha, Meymo, Adler, Koraltan, Reyhani.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Kurthan ♀
31 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
= Kurt+ Han
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Kurthan (31)
Kurt ♀
112 kişi
Sıklık sırası
Tr "yırtıcı bir hayvan" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Kurt (112)
İlgili adlar: Kurthan, Kurthanım
Han ♀
581 kişi
Sıklık sırası
Tr "hanım" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Çoğu örnekte başka bir ada eklenmiş dişi belirteci veya Hanım sözcüğünün kısaltımıdır. Esasen "bey, hükümdar" anlamına gelen Han sözcüğünün dişilik belirteci olarak kullanılması Türk dillerinde yaygın bir özelliktir.
 • Han (581)
Kurthan ♂
65 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
= Kurt+ Han
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Türkçü tarihyazımına göre 7. yy'da Bulgar halkını batıya yönelterek geniş bir alanda egemenlik kuran liderin adıdır. Bizans kaynaklarında bu kişi Kuvrat adıyla anılır. 619 yılında İstanbul'da vaftiz edilmesi Bulgar milli tarihinin başlangıcı sayılır.
 • Kurtan (35),
 • Kurthan (21),
 • Kurhan (7),
 • Kurdahan (2)
(Alfabetik sırala)
Kurt ♂
1.072 kişi
Sıklık sırası
Tr "yırtıcı bir hayvan" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Eski Türk adlarındandır. Sahabeden üç kişinin adı olan Ar Qurt قُرط "küpe" anlamına gelir; ayrı isimdir. * Alm yaygın bir erkek adı olan Kurt, Konrad'ın kısaltımıdır.
 • Kurt (1.038),
 • Kurdali (7),
 • Kurtoğlu (7),
 • Kurtömer (7),
 • Kurtveli (7),
 • Kurd (4),
 • Kortveli (2)
(Alfabetik sırala)
Han ♂
3.415 kişi
Sıklık sırası
= Hakan İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Evvelce Hun ve Göktürk imparatorlarının sıfatı iken 12.-13. yüzyıla doğru "bey" anlamında genel bir saygı unvanına dönüşmüştür. "Başkasına tabi olmayan kişi" olarak yorumlanabilir. Türkçe adlarda hem erillik hem dişilik belirteci olarak kullanılır.
 • Han (3.404),
 • Khan (11)
(Alfabetik sırala)