Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 1.075 isim arandı. Son arananlar: Edis, Sohbet, Toygun, Edmon, Nevzat.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Mariana ♀
364 kişi
Sıklık sırası
= Maria+ AnnaRus ve Sovyet/Batı Av ismi
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
İsa'nın anası Maria/Meryem ile onun anası olan Anna adlarından oluşan bileşik ad özellikle Batı Avrupa kültürlerinde son derece yaygındır. Ortodoks ve Ermeni adlarında nadiren görülür.
 • Mariana (226),
 • Marianna (35),
 • Marianne (35),
 • Maryana (18),
 • Maryani (14),
 • Mariyana (11),
 • Marian (7),
 • Maryan (4),
 • Marie Anne (2),
 • Marjaana (2),
 • Marieana (1),
 • Maryanne (1),
 • Maryann (1),
 • Marjana (1),
 • Mariyan (1),
 • Marie Anna (1),
 • Marianela (1),
 • Mariane (1),
 • Marijana (1),
 • Mariann (1),
 • Maryaanne (0)
(Alfabetik sırala)
Maria ♀
1.843 kişi
Sıklık sırası
İncil kaynaklı ad
Yun maría μαρία "İsa'nın annesi"
(= Meryem)
Gayrimüslim ismi
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Hz. İsa'nın annesi bakire iken doğurması ile tanınır. Türkiye'de Maria örneklerinin büyük çoğunluğu Romanyalı ve eski Sovyet ülkeleri kökenli, bir kısmı da yerli Rumdur. Fr Marie (/mari/), İng Mary (/meri/) yazımları tercih edilir. Tr Meryem ve Mariye ile Erm Maryam ve Mari/Meri biçimleri ayrı maddede gösterildi.
 • Maria (1.048),
 • Mariya (321),
 • Marie (193),
 • Marya (132),
 • Mary (112),
 • Marija (12),
 • Mariia (7),
 • Marja (5),
 • Maryia (5),
 • Mery (4),
 • Meria (3),
 • Mariy (1),
 • Mariea (0)
(Alfabetik sırala)
Anna ♀
1.072 kişi
Sıklık sırası
Tevrat kaynaklı ad
İbr ḥanna(h) חַנָּה‎ "lütuf, nimet"
Gayrimüslim ismi
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Tevrat'ta Samuel peygamberin annesinin. Hıristiyan geleneğinde Meryem'in annesinin adıdır. Türkiye'deki örneklerde Anna Romanyalı, Rus/Sovyet kökenli veya Ermenidir. Ann İngiliz dilli ülkelere aittir. Anne Batı Avrupalı veya Ermenidir; bazı örneklerde "anne, valide" anlamında Türkçe olabilir. Antje Holandaca ve Aşağı Alman lehçelerine özgüdür.
 • Anna (739),
 • Anne (151),
 • Ann (141),
 • Anni (15),
 • Annie (15),
 • Antje (5),
 • Hannah (5),
 • Anny (1)
(Alfabetik sırala)