Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 556 isim arandı. Son arananlar: Mücahit, Fezair, Emrumiye, Dila, İnayet.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Merdiye ♀
1.784 kişi
Sıklık sırası
= Marziye En çok Mardin (Midyat, Nusaybin); Bulgaristan
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Hz. Fatma'nın lakabı Güneydoğuda Mardiye/Merdiye, diğer bölgelerde genellikle z ile Marziye/Merziye şeklinde söylenir. Ancak Merdiye biçiminin Bulgaristan göçmeni Türklerdeki yaygınlığı açıklanmaya muhtaçtır.
 • Merdiye (1.759),
 • Merdiya (14),
 • Mardiya (4),
 • Merdiyet (3),
 • Merdiyete (2),
 • Mardiyye (1),
 • Merdiyat (1)
(Alfabetik sırala)
Marziye ♀
1.997 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar marḍîye(t) مرضية "(Allah) razı olduğu"
Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Peygamberin kızı ve Hz. Ali'nin eşi Fatıma'nın lakaplarından biridir. İslam'daki Fatıma kültünün birçok yönüyle Meryem geleneğinin izlerini taşıdığı şüphesizdir.
 • Marziye (1.179),
 • Merziye (499),
 • Marziya (279),
 • Marzıya (15),
 • Merziyet (5),
 • Merziya (5),
 • Marzıye (3),
 • Merziyye (3),
 • Marziyat (2),
 • Marzuya (1),
 • Merziyahanım (1),
 • Merziyat (1),
 • Marziyet (1),
 • Marzia (1),
 • Merziyyenur (1),
 • Merzüye (1),
 • Marzıyyeh (0)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Marzı, Merdiye