Nişanyan Adlar, 15.288 maddebaşı ve 87.904 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 2.930 isim arandı. Son arananlar: Serran, Minteha, Aydok, Aşo, Hevedi.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Mete ♂
11.538 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
Çin mo tun 冒頓 "bir Hun kağanı"
Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Çin vekayinamelerinde Mo-tun veya Modun 冒頓 olarak anılan Hun hükümdarının adını Fransız sinolog Joseph de Guignes (1757) Latin yazısına Mei-tei şeklinde çevirmiş, bu isim H. Cahit Yalçın tarafından (1923) Türkçeye Mete şeklinde aktarılmış ve 1933-34'te önerilen Yeni Türk adları arasında yer almıştır. Alman sinolog F. Hirth Çince karakterlerin Antik Çincede bak-tut veya bak-tur şeklinde seslendirildiğini ve ismin aslının Bakatur/Bağatur olabileceğini savunur.
  • Mete (9.506),
  • Metehan (1.980),
  • Metecan (26),
  • Methan (14),
  • Metahan (5),
  • Metekan (5),
  • M.Mete (1),
  • Metekaan (1)
(Alfabetik sırala)