Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 4.919 isim arandı. Son arananlar: Sirem, Kamerruh, İspiro, Tuana, Filip.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Mutlukan ♂
4 kişi
Sıklık sırası
= Mutlu+ Kan İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
  • Mutlukan (4)
Mutlu ♂
16.714 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
Tr "mesut, sait"
En çok Aydın, İzmir
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
  • Mutlu (16.569),
  • Mutlucan (143),
  • M.Mutlu (1),
  • Mutli (1)
(Alfabetik sırala)
Kan ♂
107 kişi
Sıklık sırası
= Kağan? İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Bağımsız ad olarak daima Kağan/Kaan anlamındadır. Çoğu örnekte Oğuz Kan, Mehmet Kan ve benzeri bileşik adların tamlayıcısıdır. * Yeni Türk adlarının en yaygın yapım birimlerindendir. Bileşiklerde bazen "kağan, hükümdar", bazen "kan, soy" kastedilir. Sıklıkla Han eşdeğeridir. Ör: İlhan = İlkan, Serkan = Serhan.
  • Kan (107)