Nişanyan Adlar, 15.288 maddebaşı ve 87.904 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 5.704 isim arandı. Son arananlar: Hano, Dilem, Gündem, Karatay, Hamayil.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Nurhan ♀
42.810 kişi
Sıklık sırası
= Nur+ Han Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Kullanımda Nuran adından ayırt edilemez ve çoğu zaman onunla eşdeğer sayılır.
 • Nurhan (42.280),
 • Nurihan (156),
 • Nurhane (122),
 • Nurhaniye (77),
 • Nürhan (54),
 • Nerhan (44),
 • Nurhani (16),
 • Nurhen (13),
 • Nuruhan (13),
 • Nürhen (7),
 • Norhan (5),
 • Nurahan (5),
 • Nurhana (5),
 • Nurihe (5),
 • Nurhanı (4),
 • Nurihen (4)
(Alfabetik sırala)
Nur ♀
35.637 kişi
Sıklık sırası
Kuran kaynaklı ad
Ar nûr نور "ışık"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Asli anlamı olan "işık"ın yanısıra "alev" ve "çiçek, özellikle ak çiçek" anlamlarını taşır. Arapça sözcük ayrıca "ürkek, sakıngan" anlamındadır. Kuran'da bir sure adıdır. Bileşik adlarda çoğu zaman dişilik belirteci olarak kullanılır. Ancak erkek adlarının bileşeni olarak da yaygındır.
 • Nur (35.631),
 • Nür (4),
 • Nor (2)
(Alfabetik sırala)
Han ♀
581 kişi
Sıklık sırası
Tr "hanım" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Çoğu örnekte başka bir ada eklenmiş dişi belirteci veya Hanım sözcüğünün kısaltımıdır. Esasen "bey, hükümdar" anlamına gelen Han sözcüğünün dişilik belirteci olarak kullanılması Türk dillerinde yaygın bir özelliktir.
 • Han (581)
Nurhan ♂
3.680 kişi
Sıklık sırası
= Nur+ Han İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Türklerde ve Ermenilerde kullanılan bir erkek adıdır. Toplam Nurhan örneklerinin %7 kadarı (İstanbul'a kayıtlı olanların yaklaşık yarısı) Ermenidir. Bulgaristan Türklerinde de yaygın isimdir. Erkek Nuran'ların üçte biri (İstanbulluların tamamı) Ermenidir.
 • Nurhan (2.993),
 • Nuran (666),
 • Nurfan (13),
 • Norhan (8)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Nurhanettin
Nur ♂
4.574 kişi
Sıklık sırası
Kuran kaynaklı ad
Ar nûr نور "ışık"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Örneklerin büyük çoğunluğu Mehmet Nur, Ali Nur gibi ikili adların ikinci unsurudur. Müstakil erkek adı olarak nadiren kullanılır.
 • Nur (4.560),
 • Nür (11),
 • M.Nur (3)
(Alfabetik sırala)
Han ♂
3.415 kişi
Sıklık sırası
= Hakan İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Evvelce Hun ve Göktürk imparatorlarının sıfatı iken 12.-13. yüzyıla doğru "bey" anlamında genel bir saygı unvanına dönüşmüştür. "Başkasına tabi olmayan kişi" olarak yorumlanabilir. Türkçe adlarda hem erillik hem dişilik belirteci olarak kullanılır.
 • Han (3.404),
 • Khan (11)
(Alfabetik sırala)