Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 2.471 isim arandı. Son arananlar: Galip, Melime, Rüveyda, Papi, Ertugay.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Nurtekin ♂
452 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
= Nur+ Tekin
Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Türk dili alanı dışında Dersim'de de duyulan adlardandır.
 • Nurtekin (452)
Nur ♂
3.963 kişi
Sıklık sırası
Kuran kaynaklı ad
Ar nûr نور "ışık"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Örneklerin büyük çoğunluğu Mehmet Nur, Ali Nur gibi ikili adların ikinci unsurudur. Müstakil erkek adı olarak nadiren kullanılır.
 • Nur (3.957),
 • Nür (6),
 • M.Nur (0)
(Alfabetik sırala)
Tekin ♂
17.966 kişi
Sıklık sırası
ETr tigin "bey, prens" Doğu illeri
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Eski Türk devletlerinde hakan soyuna mensup kişilerin unvanıdır. Çoğul formu tigit, sözcüğün aslının Moğolcadan alıntı olabileceğini düşündürür. 1933'te önerilen ilk Yeni Türk adlarındandır. * Kullanımda bazen tek çocuk dileğini ve/veya durumunu ifade edebilir.
 • Tekin (17.817),
 • Tekiner (39),
 • Tigin (38),
 • Tiğin (20),
 • Tegin (12),
 • Tekinay (11),
 • Takin (10),
 • Tekincan (7),
 • Tekinhan (6),
 • Tekinel (3),
 • A.Tekin (2),
 • Tekinsel (1),
 • M.Tekin (0)
(Alfabetik sırala)