Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 2.728 isim arandı. Son arananlar: Müge, Baykul, Acip, Doğru, Şemme.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Okan ♂
45.009 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
ETr "1. kadir, muktedir, tanrı, 2.bilen, fehim"
En çok İstanbul, İzmir
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Çağatay Türkçesinde "kadir tanrı, Allah" anlamında sıkça kullanılan Ogan/Ugan adı 20. yy başlarından itibaren Türkiye'de Türkçü literatürde duyulmuştur. Dil Devrimi döneminde Okan sözcüğü kâh bu anlamda, kâh "bilen, akıllı" anlamında yorumlanır. Güncel kullanımda "o kan, o soy" anlamı da yüklenir.
 • Okan (44.668),
 • Okhan (266),
 • Okancan (33),
 • Okkan (26),
 • Okanhan (4),
 • Alpogan (3),
 • Alpoğan (2),
 • Okanalp (2),
 • Oganalp (1),
 • Ogankul (1),
 • Okansen (1),
 • Okansu (1),
 • Ökkan (1),
 • Okansin (0)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Ogan, Okandan