Nişanyan Adlar, 15.211 maddebaşı ve 87.625 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 4.453 isim arandı. Son arananlar: Besim, Musik, Ümreddin, Zülkade, Gönül.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Oktay ♂
41.023 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
Moğ ögedei "kerem sahibi? yücelmiş?"
İstanbul, İzmir+
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Uygur Han'ın atasının ve Cengiz Han'ın oğlunun adı olan Ögedey'in 1930'larda tercih edilen Türkçeleştirilmiş biçimidir. Moğolca adın aslı eğer ögedetey ise "mükerrem, cömertlik ve soyluluk sahibi" anlamına gelir (Lessing 631). Bazen Tr "ok gibi" anlamı yüklenir.
  • Oktay (40.977),
  • Okday (36),
  • M.Oktay (5),
  • Uktay (3),
  • Ogtay (2)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Ogeday