Adlar Sözlüğü yenilendi! (ayrıntılar)

Nişanyan Adlar, 16.601 maddebaşı ve 102.383 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 2.402 isim arandı. Son arananlar: Periman, Piriman, Gülfikar, Seminay, Berçin.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Olcay ♀
6.569 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
Moğ öljei "kısmet, ganimet"
En çok İstanbul
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
13. ve 14. yy'a ait çeşitli anlatılara göre Moğolların veya Türklerin atalarından biridir.
 • Olcay (6.272),
 • Olca (135),
 • Ulcay (51),
 • Ülcay (42),
 • Olçay (37),
 • Ulçay (11),
 • Olça (9),
 • Ülçay (5),
 • Olcahan (3),
 • Olucay (2),
 • Oljay (1),
 • Ölcay (1)
(Alfabetik sırala)
Olcay ♂
13.837 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
Moğ öljei "kısmet, ganimet"
En çok İstanbul, İzmir
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Reşidüddin Tarih'ine göre Olcay/Ölcey Han Moğolların atasıdır. Sonradan yapılan uyarlamalarda aynı kişi Türklerin atası olarak gösterilir. Kimi yorumlara göre Olcay Moğolların, Bulcay (veya Ebulca = Olcay Atası?) Türklerin atasıdır.
 • Olcay (13.726),
 • Olçay (77),
 • Olca (16),
 • Ulcay (7),
 • Olcahan (5),
 • Olcayhan (5),
 • Olça (1),
 • Olcey (0)
(Alfabetik sırala)