Nişanyan Adlar, 15.254 maddebaşı ve 87.770 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 1.877 isim arandı. Son arananlar: İsmet, Haçatur, Yeğişe, Oruç, Peyman.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Popo ♀
3 kişi
Sıklık sırası
= Punpul?Çermik, Pertek ve Kars-Selim'de örnekleri vardır.
 • Popo (3)
Punpul ♀
1.708 kişi
Sıklık sırası
pupuli/punpuli ფუ(მ)ფულიYerel isim:
Kuzeydoğu illeri
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Erzurum-Artvin-Bayburt yöresi ile Azeri ağızlarında sevgi ve sevimlilik ifade eden bir deyimdir. Gürcistan'da da kişi adıdır. "Püskül, saç tutamı, kuş ibiği" anlamlarına da gelir.
 • Punpul (551),
 • Pumpul (322),
 • Pupul (252),
 • Pünpül (228),
 • Panpal (63),
 • Pampal (53),
 • Pümpül (51),
 • Papul (40),
 • Ponpul (15),
 • Pünpul (14),
 • Punbul (10),
 • Püngül (10),
 • Panpule (8),
 • Pampul (7),
 • Papulu (7),
 • Pumbul (7),
 • Punpül (7),
 • Pümbül (6),
 • Panpile (4),
 • Pampule (4),
 • Punpil (3),
 • Panpul (3),
 • Pupullu (3),
 • Püpül (3),
 • Papula (3),
 • Pünbül (3),
 • Pumpuş (3),
 • Pumpül (3),
 • Pulpul (3),
 • Pompul (3),
 • Pempüle (3),
 • Pempal (3),
 • Papuli (3),
 • Pınpul (2),
 • Ponpül (2),
 • Pubul (2),
 • Pumpuç (2),
 • Bumbul (2)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Popo, Pupu, Pupuş, Pupuze