Nişanyan Adlar, 15.288 maddebaşı ve 87.904 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 5.501 isim arandı. Son arananlar: Vasken, Maya, Mari, Arda, Ecmel.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Sayalı ♀
702 kişi
Sıklık sırası
Tr+ "gölge veren"
(Fa sâye "gölge")
Ahıska/Terekeme/Karapapak ismi:
Ardahan, Kars, Iğdır
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Belki Sâye-i Ali?
 • Sayalı (477),
 • Sayali (211),
 • Sayal (14)
(Alfabetik sırala)
Seyitali ♂
1.678 kişi
Sıklık sırası
= Seyit+ Ali Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Birçok bölgede özellikle Alevi eğilimli zümrelerde Seyit Ali menkıbeleri anlatılır. Dersim'de yaygın isimdir. 'Kızıldeli' lakabıyla tanınan Seyit Ali Sultan dergahı Yunan-Bulgar sınırındaki Rodop Dağlarında 'Dağlı' adı verilen Alevi Türkler arasında hürmet görür.
 • Seyitali (1.160),
 • Seydali (342),
 • Seyidali (70),
 • Seydiali (35),
 • Seydeli (12),
 • Sayitali (9),
 • Seydal (9),
 • Seyital (4),
 • Seytali (4),
 • Seydalı (4),
 • Seitali (4),
 • Sayali (4),
 • Sayıali (3),
 • Seidali (3),
 • Seydelin (3),
 • Seydili (3),
 • Sedali (2),
 • Şeyitali (2),
 • Seyyidali (2),
 • Seyyitali (2),
 • Seydallı (1)
(Alfabetik sırala)
Seyit ♂
58.926 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar seyyid سَيِّد "1. efendi, bey, 2. peygamber soyundan gelen"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Arapçada genel saygı hitabı olarak kullanılan sözcük, özellikle doğu illerinde Hz. Ali'nin oğlu Hüseyin soyundan geldiği iddia edilenlere verilen unvandır. Güneydoğu illerinde Seyit sülaleleri ayrı bir toplumsal sınıf oluşturur.
 • Seyit (56.406),
 • Seyyit (987),
 • Seyid (772),
 • Seyyid (230),
 • Seit (206),
 • Seyd (79),
 • Seid (61),
 • Siyit (42),
 • Sayid (39),
 • Seyt (31),
 • Seyed (22),
 • H.Seyit (8),
 • Sevit (8),
 • Şeyit (7),
 • Seyyad (6),
 • Sayyit (6),
 • Seıd (6),
 • Esseyyit (4),
 • Seyyet (3),
 • Seyyıt (2),
 • Seyyed (1)
(Alfabetik sırala)
Ali ♂
2.445.965 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar ˁalî عليّ "yüksek"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ehl-i sünnete göre dördüncü, Şiilere göre ilk halife, peygamberin amcaoğlu ve damadıdır. Bazı Alevi öğretilerinde peygambere takaddüm eder. Veli, Murtaza, Rıza, Haydar, Zülfikar, Esedullah, Ebulhasan ve Dırğam adları da Ali'ye işaret eder.
 • Ali (2.445.945),
 • Aliağa (20)
(Alfabetik sırala)