Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 1.505 isim arandı. Son arananlar: Enam, Haralambos, Hibet, Güldoğan, Kurtman.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Sercan ♂
28.722 kişi
Sıklık sırası
= Ser+ Can Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Belki Sercihan ("cihanın başı") adından türetilmiş olabilir. Daha önce genellikle kadın adı ve nadiren (daha çok Muğla yöresinde) erkek adı olarak kullanılırken, 1980'lerde tüm ülkede erkek adı olarak yaygınlık kazandı, 1991'den sonra inişe geçti.
  • Sercan (28.697),
  • Sercen (14),
  • Serçan (5),
  • Sırcan (4),
  • Sercanhan (1),
  • Zercan (1),
  • Sercanbey (0)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Selcan
Ser ♂
16 kişi
Sıklık sırası
= Serbülent İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Örneklerin büyük çoğunluğu Ser Bülent, birkaçı Ser Asker bileşik adının ilk kısmıdır. Bir örnek "baş" anlamında Kürt adı, bir örnek "sevgi" anlamında Ermeni adıdır.
  • Ser (16)
Can ♂
94.753 kişi
Sıklık sırası
Fa cân "yaşam, sevgi sözü" En çok İstanbul, İzmir
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Farsça kökenli sözcük Türkçede öteden beri sevgi ve dostluk unvanıdır. Özellikle Bektaşi geleneğinde sıkça kullanılır. Bağımsız kişi adı olarak kullanımına 20. yy başlarından itibaren rastlanır, ancak 1960'lardan sonra (belki İng John adıyla ses benzerliğinin de etkisiyle) kentli kesimde çok yaygınlaşır. 1980'lerden sonra her türlü isme erillik belirteci olarak eklenir (Egecan, Ufukcan, Uğurcan vb.).
  • Can (94.737),
  • M.Can (16)
(Alfabetik sırala)