Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 2.862 isim arandı. Son arananlar: Marsel, Pulur, Rozin, Anko, Gaye.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Surethan ♀
779 kişi
Sıklık sırası
= Suret+ HanKürt ismi
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Surethan (531),
 • Sürethan (206),
 • Surathan (8),
 • Suriyet (7),
 • Süreyhan (7),
 • Süriyet (6),
 • Sürathan (5),
 • Surehan (2),
 • Sureyhan (2),
 • Sürehan (2),
 • Sürüyet (2),
 • Suriyhan (1)
(Alfabetik sırala)
Suret ♀
283 kişi
Sıklık sırası
Ar ṣûre(t) صورة "görünüm, çehre" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Diyarbakır-Mardin-Şırnak yöresinde yaygın isimdir; ancak Samsun ve Balıkesir'de de çokça rastlanır.
 • Suret (190),
 • Süret (60),
 • Surat (27),
 • Surete (3),
 • Sureta (1),
 • Sureti (1),
 • Suretka (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Surethan
Han ♀
388 kişi
Sıklık sırası
Tr "hanım" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Çoğu örnekte başka bir ada eklenmiş dişi belirteci veya Hanım sözcüğünün kısaltımıdır. Esasen "bey, hükümdar" anlamına gelen Han sözcüğünün dişilik belirteci olarak kullanılması Türk dillerinde yaygın bir özelliktir.
 • Han (388)