Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 2.719 isim arandı. Son arananlar: Rıdvan, Muhacir, Mustafa, Müjgan, Hantahir.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Tekay ♂
10 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
= Tek+ Ay
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Belki "tek evlat" anlamında dilek ifadesi.
  • Tekay (10)
Tek ♂
5 kişi
Sıklık sırası
Tr "biricik" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Tek bileşeniyle yapılan Türk adlarının çoğu "tek çocuk" dileğini ifade eder. Tekin gibi ayrı anlamı olan isimler de sıklıkla bu genellemeye dahildir.
  • Tek (5)
İlgili adlar: Tekay, Tekcan, Tekdemir, Teknur
Ay ♂
81 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
Tr
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Erkek adlarına 'ay' genellikle "ışık, aydınlık", bazen "erkek evlat, bala" anlamındadır. Bazı örneklerde Ali yerine kullanılır. Karş. Binali = Binay, Canali = Canay, Durali = Duray, Gençali = Gençay, Mertali = Mertay, Nurali = Nuray.
  • Ay (81)