Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 2.436 isim arandı. Son arananlar: Badrik, Agop, Nur, Minteha, Kanivar.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Tekcan ♀
13 kişi
Sıklık sırası
Tr+ İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
"Tek çocuk" anlamında.
  • Tekcan (13)
Tekcan ♂
61 kişi
Sıklık sırası
= Tek+ Can İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
"Tek çocuk" dileğini ifade eden isimlerdendir. Karş. Tekay, Tekbir, Tekgül, Teknaz, Teknur, Teksen, Teksin.
  • Tekcan (61)
Tek ♂
5 kişi
Sıklık sırası
Tr "biricik" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Tek bileşeniyle yapılan Türk adlarının çoğu "tek çocuk" dileğini ifade eder. Tekin gibi ayrı anlamı olan isimler de sıklıkla bu genellemeye dahildir.
  • Tek (5)
İlgili adlar: Tekay, Tekcan, Tekdemir, Teknur
Can ♂
94.753 kişi
Sıklık sırası
Fa cân "yaşam, sevgi sözü" En çok İstanbul, İzmir
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Farsça kökenli sözcük Türkçede öteden beri sevgi ve dostluk unvanıdır. Özellikle Bektaşi geleneğinde sıkça kullanılır. Bağımsız kişi adı olarak kullanımına 20. yy başlarından itibaren rastlanır, ancak 1960'lardan sonra (belki İng John adıyla ses benzerliğinin de etkisiyle) kentli kesimde çok yaygınlaşır. 1980'lerden sonra her türlü isme erillik belirteci olarak eklenir (Egecan, Ufukcan, Uğurcan vb.).
  • Can (94.737),
  • M.Can (16)
(Alfabetik sırala)