Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 9.522 isim arandı. Son arananlar: Mediha, Özlem, Aytur, Çakır, Medar.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Teoman ♂
3.535 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
Çin tóu màn 頭曼 "başbuğ, reis"
En çok İstanbul, İzmir
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Çin vekayinamelerinde anılan Hun hükümdarının (h. MÖ 220) adını Fransız sinolog Joseph de Guignes (1757) Latin yazısına Teo-man şeklinde çevirmiş, bu isim 1920'li yıllarda Türkçü çevrelerde Tr Tuman ("duman") adıyla eşleştirilmiş ve 1933-34'te önerilen Yeni Türk adları arasında yer almıştır. Çince sözcük isim değil unvandır.
 • Teoman (3.509),
 • Tehman (6),
 • Teuman (6),
 • Tehoman (2),
 • Teoğman (2),
 • Teomanhan (2),
 • Tahuman (1),
 • Tovman (1),
 • Toaman (1),
 • Tevman (1),
 • Teomen (1),
 • Teomantan (1),
 • Tehuman (1),
 • Deoman (1),
 • G.Teoman (0),
 • Tüeman (0),
 • Taoman (0),
 • Tooman (0)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Toyman