Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 5.053 isim arandı. Son arananlar: Zülcenah, Sinezar, Ece, Madil, Asena.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Turcan ♀
988 kişi
Sıklık sırası
= Durcan En çok Aydın, Denizli, Muğla
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Dürr-i Cihan ("dünya incisi") adının özellikle Güney Ege bölgesinde Yörük kökenliler arasında yaygın biçimidir.
 • Turcan (272),
 • Türcan (190),
 • Turcihan (136),
 • Türcihan (132),
 • Turcen (128),
 • Türciye (32),
 • Turcin (24),
 • Turcahan (20),
 • Türcehan (12),
 • Türcühan (7),
 • Turciye (6),
 • Turcuhan (6),
 • Türcahan (5),
 • Turchian (4),
 • Türcaun (3),
 • Türcen (1),
 • Türciyan (1),
 • Turcagan (1),
 • Turçihan (1),
 • Turcıhan (1),
 • Turceyan (1),
 • Turcehan (1),
 • Turcanay (1),
 • Turcail (1),
 • Turcahun (1),
 • Turcaan (1),
 • Türcana (0),
 • Turcane (0),
 • Turcaniye (0),
 • Turchıan (0),
 • Turciyan (0)
(Alfabetik sırala)
Durcan ♀
1.574 kişi
Sıklık sırası
Fa dürr-i cân, dürr-i cihan "gönül incisi, dünya incisi" Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Durcan özellikle Zonguldan-Bartın yöresinde, Durşen Muğla ve çevresinde yaygındır. Her iki varyantın Dürr-i Can veya Dürr-i Cihan adından türediği fakat belki "ölme, kal" anlamında Dursun, Durdu vb. çağrışımından etkilendiği varsayılabilir.
 • Durcan (1.155),
 • Durşen (286),
 • Durşan (31),
 • Dürcan (26),
 • Durcihan (21),
 • Dürşen (13),
 • Dürşan (9),
 • Duruşen (5),
 • Durcahan (4),
 • Durcivan (3),
 • Duruşan (3),
 • Dürücan (2),
 • Durcaniye (2),
 • Durcane (2),
 • Durcuhan (1),
 • Dürüşan (1),
 • Düruşan (1),
 • Durca (1),
 • Dürrücan (1),
 • Dürrişan (1),
 • Dürişan (1),
 • Düreşan (1),
 • Dürcihan (1),
 • Durcehan (1),
 • Durşene (1),
 • Durişen (1),
 • Durcin (0),
 • Dürcane (0)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Turcan