Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 1.982 isim arandı. Son arananlar: Özhan, Delil, Besime, Feride, Semra.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Omay ♂
44 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
YTr "seçkin?"
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Doğurganlıkla ilgili bir tanrıça olan Umay'ın erkek adı olarak kullanımı şaşırtıcıdır. Öte yandan "seçkin, güzide" onlamının neye dayanarak yüklendiği de açık değildir.
  • Umay (20),
  • Omay (14),
  • Omaykan (8),
  • Omaykaan (1),
  • Ömay (1)
(Alfabetik sırala)
Umay ♀
536 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
ETr "bir tanrıça"
En çok İstanbul, İzmir
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Orhun yazıtlarında anılan Umay kutsal bir dişi varlıktır; halen Orta Asya Türk masallarında doğuran kadınların ve küçük çocukların koruyucusu olarak anılır. Eski Hint ve İran mitolojisinde anılan Humâ (bereket ve saadet kaynağı kutlu bir varlık, bazen kuş, devlet kuşu) ile bağlantısı düşünülebilir.
  • Umay (508),
  • Omay (17),
  • Ümay (11)
(Alfabetik sırala)