Nişanyan Adlar, 15.211 maddebaşı ve 87.625 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 9.660 isim arandı. Son arananlar: Zahibe, Sebra, Hano, Berfin, Tezol.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Umurbey ♂
14 kişi
Sıklık sırası
= Umur+ Bey İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Aydın oğlu Umur Bey (1309–1348) İzmir ve Aydın bölgesi emiri idi. Bazı kaynaklarda adı Emir Gazi olarak geçer.
 • Umurbey (14)
Umur ♂
1.277 kişi
Sıklık sırası
Ar umûr أمور "1. işler, 2. görgü, tecrübe" İstanbul, İzmir+
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Arapça sözcük emr ("buyruk, iş, görev") adının çoğuludur. Dil Devrimi döneminde Öztürkçe olduğu iddia edilen bir 'umur' ortaya atılmışsa da (bkz. Atalay 1936) anlamına dair bilgi edinemedik.
 • Umur (1.204),
 • Umurhan (26),
 • Ümür (20),
 • Umurcan (17),
 • Ümur (8),
 • Umür (1),
 • Omurcan (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Umurbey
Bey ♂
1.029 kişi
Sıklık sırası
Tr İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Türkçede cari olan herhangi bir erkek adına Bey eklemek yoluyla yapılan bileşik adlar özellikle Kafkasya kökenli topluluklarda yaygındır. Toplam 20.000 nüfusa sahip 500 dolayında farklı bileşik ad kaydedilmiştir * En erken Türkçeden itibaren kullanılan beg unvanı, erken Türkçe soyluluk terimlerinin birçoğu gibi, İrani bir dilden alıntı olabilir. Asya ve İran lehçelerinde beg/beğ biçimi korunurken, Fırat batısında en geç 15. yy'dan itibaren bey standarttır.
 • Bey (981),
 • Beg (27),
 • Beğ (21)
(Alfabetik sırala)