Adlar Sözlüğü yenilendi! (ayrıntılar)

Nişanyan Adlar, 16.601 maddebaşı ve 102.383 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 4.655 isim arandı. Son arananlar: Ferzat, Sabetay, Hevedi, Havey, Meysun.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Urartu ♂
4 kişi
Sıklık sırası
coğ "eski bir krallık" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Asur yazıtlarında bu isimle anılan krallık (MÖ 9.-6. yy), Tevrat'ta ve Aramice kayıtlarda Ararat adını taşır. Merkezi Van kalesidir.
  • Urartu (4)