Nişanyan Adlar, 15.211 maddebaşı ve 87.625 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 1.988 isim arandı. Son arananlar: Derin, Cihanara, Sera, Semile, Bakan.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Vera ♀
410 kişi
Sıklık sırası
Rus vera Ве́ра "iman"Rus ve Sovyet ismi
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Örneklerin büyük çoğunluğu Sovet cumhuriyetleri, birkaçı Romanya kökenlidir. Nadiren yerli Ermenilerde de kullanılır. Rusçadan 19. yy'da Batı dillerine aktarılan isim, Latinceden ayrıca anlamlandırılarak "gerçek, hakiki" anlamı yüklenmiştir.
  • Vera (410)