Nişanyan Adlar, 15.211 maddebaşı ve 87.625 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 6.102 isim arandı. Son arananlar: Bekhan, Piroz, Ayaydın, Şehide, Piruze.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Yunusemre ♂
129 kişi
Sıklık sırası
= Yunus+ Emre İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
14. yy'da yaşadığı rivayet edilen derviş ve şairdir. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde evliya sayılır ve yatırları ziyaret edilir.
 • Yunusemre (126),
 • Y.Emre (1),
 • Yünüsemre (1),
 • Yunuzemre (1)
(Alfabetik sırala)
Yunus ♂
126.008 kişi
Sıklık sırası
Tevrat ve Kuran kaynaklı ad
Ar yûnis يونس "Yunus peygamber"
(İbr yôna(h) יוֹנָה "güvercin")
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Tevrat'ta Yônah ve Kuran'da Yûnus olarak anılan mitolojik şahsiyet balık tarafından yutulduğu halde Allah'ın inayeti sayesinde sağ kurtulması ile ünlüdür. Son yıllarda Türkiye'de en popüler erkek adlarından biri olmuştur. Diyarbakır Eğil'de bulunan Yunus Peygamber (Zünnun) Türbesi nedeniyle o bölgede bilhassa yaygın bir addır. Batı dillerinde Jonas ve Jonah, Erm Hovnan kullanılır.
 • Yunus (105.237),
 • Yunis (12.309),
 • Yonus (3.056),
 • Yunüs (1.658),
 • Yonis (1.127),
 • Yünüs (956),
 • Yonuz (487),
 • Yunuz (447),
 • Yonüs (326),
 • Yünus (161),
 • Yünis (89),
 • Yönüs (60),
 • Yünüz (15),
 • Yoniz (12),
 • Yunushan (11),
 • Yuniz (10),
 • Yunüz (7),
 • Yonüz (6),
 • Yuğnus (6),
 • Yönüz (5),
 • Yuğnis (5),
 • Yanus (4),
 • Yunıs (4),
 • Yugnis (3),
 • M.Yunus (1),
 • Yönis (1),
 • Yönus (1),
 • Yönüş (1),
 • Yönuz (1),
 • Yunis (1),
 • Yuniş (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Yunusemre, Hovnan, Jonas
Emre ♂
76.172 kişi
Sıklık sırası
Fa hem-râh "yoldaş" Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Türkiye Türkçesinde 13./14. yy'dan itibaren Emre ve Emrah şekillerinde sıkça görülen bir isimdir. Kökeni unutulmuş olan ismi F. Köprülü "ağabey", F. Timurtaş ve A. Gölpınarlı "sevilen, sevgili" olarak yorumlamayı denemişlerdir. Ancak A. Tietze ve S. Tezcan ismin aslının Fa hem-râh ("yoldaş") olduğunu inandırıcı delillerle gösterirler.
 • Emre (75.734),
 • Emrecan (172),
 • Emrehan (161),
 • Emrem (50),
 • İmre (37),
 • Emray (15),
 • Emire (2),
 • İmrehan (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Emra, Emrah, Emruş, Yunusemre