Nişanyan Adlar, 15.263 maddebaşı ve 87.822 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 1.295 isim arandı. Son arananlar: Tulpar, Feti, Halil, Aviş, Rumeysa.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Zülali ♂
1.236 kişi
Sıklık sırası
= Zülfikar+ AliYerel isim:
Ardahan (Damal, Çıldır); Ordu, Giresun
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Zülali (581),
 • Zülal (559),
 • Zulali (37),
 • Zulal (32),
 • Zilal (10),
 • Zilfeli (10),
 • Züleli (6),
 • Zölali (1)
(Alfabetik sırala)
Zülfikar ♂
17.683 kişi
Sıklık sırası
Ar ḏû l-fiqâr ذُو الفَقَار "omurgalı" Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Hz. Ali'nin mucizevi kılıcının ve dolayısıyla Hz. Ali'nin unvanıdır.
 • Zülfükar (8.147),
 • Zülfikar (7.188),
 • Zülkar (704),
 • Zülfigar (263),
 • Zülker (258),
 • Zülfukar (201),
 • Zülfer (154),
 • Zülfügar (127),
 • Zilfikar (124),
 • Zülfikir (81),
 • Zulfikar (47),
 • Zülfiğar (32),
 • Zulfukar (28),
 • Zülfakar (25),
 • Zülgar (23),
 • Zülfar (20),
 • Zülfekar (18),
 • Zülfıkar (14),
 • Zilfigar (13),
 • Zülfüğar (12),
 • Zilfar (12),
 • Ziliftar (11),
 • Zülüfkar (11),
 • Zulkar (10),
 • Zilfer (9),
 • Zilfükar (9),
 • Zilifdar (9),
 • Züfkar (7),
 • Zulfekar (7),
 • Züfügar (6),
 • Zülger (6),
 • Zulfikir (5),
 • Zulfükar (5),
 • Zülükar (5),
 • Zülküfar (4),
 • Zülfüker (4),
 • Zülfilki (4),
 • Zülfikri (4),
 • Zülfikan (4),
 • Zilfihan (4),
 • Zilfiğar (4),
 • Zulfıkar (4),
 • Zilfidar (3),
 • Zilifkar (3),
 • Zülfokar (3),
 • Zulfugar (3),
 • Zülifker (3),
 • Züliftar (3),
 • Züligar (3),
 • Zültügar (3),
 • Zülhüker (2),
 • Zülkifar (2),
 • Zulgar (2),
 • Zülfugar (2),
 • Zulfigar (2),
 • Zülfigan (2),
 • Züflükar (2),
 • Zılfikar (2),
 • Zulfuğar (2),
 • Zürfikar (1),
 • Zülüfkü (1),
 • Zulkyar (1),
 • Zülkipir (1),
 • Zülğar (1),
 • Zülfükâr (1),
 • Zülfüger (1),
 • Zülfügari (1),
 • Zülfuğar (1),
 • Zulfügar (1),
 • Zülfkar (1),
 • Zülfiker (1),
 • Züfükar (1),
 • Züfikar (1),
 • Zılfükar (1),
 • Zilfugar (1),
 • Zilfekar (1),
 • Sülfigar (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Zilfo, Zülali, Zülfali, Zülfü
Ali ♂
2.445.965 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar ˁalî عليّ "yüksek"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ehl-i sünnete göre dördüncü, Şiilere göre ilk halife, peygamberin amcaoğlu ve damadıdır. Bazı Alevi öğretilerinde peygambere takaddüm eder. Veli, Murtaza, Rıza, Haydar, Zülfikar, Esedullah, Ebulhasan ve Dırğam adları da Ali'ye işaret eder.
 • Ali (2.445.945),
 • Aliağa (20)
(Alfabetik sırala)