Adlar Sözlüğü yenilendi! (ayrıntılar)

Nişanyan Adlar, 16.601 maddebaşı ve 102.383 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 1.620 isim arandı. Son arananlar: Yamen, Abiş, Durmuşali, İmirze, Laden.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Zülfali ♂
44 kişi
Sıklık sırası
= Zülfikar+ AliYerel isim:
Kars (Göle, Susuz)
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Zülfali (21),
 • Zülfeli (12),
 • Zilfali (6),
 • Zülfüali (2),
 • Zifiali (1),
 • Zilfiali (1),
 • Zülfü Ali (1),
 • Sulfali (0),
 • Zolfali (0),
 • Zülfalı (0)
(Alfabetik sırala)
Zülfikar ♂
7.440 kişi
Sıklık sırası
Ar ḏû el-fiqâr ذُو الفَقَار "omurgalı, Hz. Ali'nin kılıcı" Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Hz. Ali'nin mucizevi kılıcının ve dolayısıyla Hz. Ali'nin unvanıdır. Çoğu zaman Ali adıyla birlikte kullanılır. İnceltilmiş /k/ ile Zülfikâr telaffuzu yanlıştır.
 • Zülfikar (3.824),
 • Zülfükar (2.506),
 • Zülkar (271),
 • Zülfigar (131),
 • Zülker (115),
 • Zülfikar Ali (91),
 • Zülfer (79),
 • Zülfukar (64),
 • Zülfügar (51),
 • Zilfikar (50),
 • Zülfikir (38),
 • Zülfükar Ali (18),
 • Zulfikar (17),
 • Zülfakar (13),
 • Zülfiğar (12),
 • Zülfar (11),
 • Zülgar (11),
 • Zulfukar (10),
 • Zilfar (8),
 • Zülüfkar (7),
 • Zülfekar (7),
 • Zilfigar (7),
 • Ziliftar (6),
 • Zülfikarali (5),
 • Zilifdar (5),
 • Zilfer (5),
 • Zulfekar (4),
 • Zülfikri (3),
 • Zülfüğar (3),
 • Zulkar (3),
 • Selgar (3),
 • Zilfikar Ali (3),
 • Zilfükar (3),
 • Zulfugar (3),
 • Zulfikir (2),
 • Zülfükarali (2),
 • Zülfüker (2),
 • Zülfugar (2),
 • Zilfiğar (2),
 • Zulfıkar (2),
 • Zülger (2),
 • Zülfukar Ali (2),
 • Zülfigan (2),
 • Zülfıkar (2),
 • Sülfikar (2),
 • Zulfükar (2),
 • Züliftar (2),
 • Zürfikar (1),
 • Sülfigar (1),
 • Zülüftar (1),
 • Zülüfkü (1),
 • Zültügar (1),
 • Zülhüker (1),
 • Zülküfar (1),
 • Zülkipir (1),
 • Zülifker (1),
 • Zülfuğar (1),
 • Zılfükar (1),
 • Zilfikarali (1),
 • Zilifkar (1),
 • Zulfigar (1),
 • Zulfigar Ali (1),
 • Zulfuğar (1),
 • Zulfügar (1),
 • Zulgar (1),
 • Züfkar (1),
 • Züflükar (1),
 • Zülfigar Ali (1),
 • Zülfikan (1),
 • Zülfiker (1),
 • Zülfkar (1),
 • Zülfuar (1),
 • Zülfüger (1),
 • Züfikar (1),
 • Zulkyar (0),
 • Zülğar (0),
 • Zülfügari (0),
 • Züfükar (0),
 • Zilfugar (0),
 • Zilfekar (0),
 • Zülkifar (0),
 • Zılfikar (0),
 • Züligar (0),
 • Zülfokar (0),
 • Zilfidar (0),
 • Zülfilki (0),
 • Zilfihan (0),
 • Zülükar (0),
 • Züfügar (0)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Zilfo, Zülali, Zülfali, Zülfü, Zülhan
Ali ♂
772.587 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar ˁalî عليّ "yüksek"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ehl-i sünnete göre dördüncü, Şiilere göre ilk halife, peygamberin amcaoğlu ve damadıdır. Bazı Alevi öğretilerinde peygambere takaddüm eder. Veli, Murtaza, Rıza, Haydar, Zülfikar, Esedullah, Ebulhasan ve Dırğam adları da Ali'ye işaret eder.
 • Ali (772.580),
 • Aliağa (7)
(Alfabetik sırala)