Nişanyan Adlar, 15.205 maddebaşı ve 87.600 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 9.359 isim arandı. Son arananlar: Gülden, Ruze, Türküstün, Kanize, Ruken.

DİKKAT. Sitemiz inşa aşamasındadır. Tamamlanıncaya dek alıntılanmaması ve kaynak gösterilmemesi önemle rica olunur.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Zülfinur ♀
60 kişi
Sıklık sırası
= Zülfiye+ Nur İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Zelfinur (23),
 • Zilfinur (14),
 • Zülfünur (14),
 • Zülfinur (9)
(Alfabetik sırala)
Zülfiye ♀
64.042 kişi
Sıklık sırası
Fa zülf? "saç" Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Yaygın olarak Farsça zülf ("saç") sözcüğünden türetilse de, muhtemelen Zülfikar adının kısaltımı olan Zülfî'nin dişil halidir. Bazı örneklerde Zeliha/Züleyha adının varyantı olarak da yorumlanır.
 • Zülfiye (44.431),
 • Zülfü (5.403),
 • Zülfi (5.378),
 • Zilfi (3.654),
 • Zülfüye (2.219),
 • Zilif (303),
 • Sülfiye (287),
 • Zilfiye (238),
 • Zulfiye (238),
 • Sulfiye (224),
 • Zülüfe (172),
 • Zülüf (159),
 • Zilife (136),
 • Zülfo (107),
 • Zulfi (99),
 • Zelfiye (90),
 • Zülviye (77),
 • Zelfire (71),
 • Zülfinar (70),
 • Zülhiye (56),
 • Zülfu (54),
 • Zülfiya (44),
 • Zülfihan (39),
 • Zilfan (32),
 • Zilifa (27),
 • Zülfühan (26),
 • Zülüfa (22),
 • Zulfo (19),
 • Zülfişah (19),
 • Sülfü (17),
 • Zulfı (16),
 • Zülfı (15),
 • Zülüfet (15),
 • Zülfik (14),
 • Zülfügül (14),
 • Zılfı (13),
 • Zulfu (13),
 • Zulfiya (12),
 • Zülfican (12),
 • Sulfiyet (11),
 • Zilfet (10),
 • Zalfiye (9),
 • Zülfie (9),
 • Zülfia (9),
 • Sülfüye (8),
 • Zülfiyye (8),
 • Zülfiyet (8),
 • Zılfi (8),
 • Zulfıyya (7),
 • Zülfö (7),
 • Zulfü (6),
 • Zülfüşah (6),
 • Zoulfia (5),
 • Zülhiya (5),
 • Zulhiye (5),
 • Zülüfüye (5),
 • Zülfişan (5),
 • Zülfigül (5),
 • Zülfişa (5),
 • Zülfüyet (4),
 • Zulfüye (4),
 • Zulfuye (4),
 • Zulfıya (4),
 • Zülfiyegül (4),
 • Zölfü (4),
 • Zelfey (4),
 • Zılfiye (3),
 • Zülfieye (3),
 • Zülfiyat (3),
 • Zulfiyya (3),
 • Zülföy (3),
 • Zülfüya (3),
 • Zülhü (3),
 • Zölfiye (3),
 • Zylfije (2),
 • Zilfüye (2),
 • Zilfıye (2),
 • Zülfiy (2),
 • Sulfuye (2),
 • Sülfiyye (2),
 • Sülfiya (2)
(Alfabetik sırala)
Nur ♀
35.637 kişi
Sıklık sırası
Kuran kaynaklı ad
Ar nûr نور "ışık"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Asli anlamı olan "işık"ın yanısıra "alev" ve "çiçek, özellikle ak çiçek" anlamlarını taşır. Arapça sözcük ayrıca "ürkek, sakıngan" anlamındadır. Kuran'da bir sure adıdır. Bileşik adlarda çoğu zaman dişilik belirteci olarak kullanılır. Ancak erkek adlarının bileşeni olarak da yaygındır.
 • Nur (35.631),
 • Nür (4),
 • Nor (2)
(Alfabetik sırala)