Nişanyan Adlar, 15.211 maddebaşı ve 87.625 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 7.995 isim arandı. Son arananlar: Tonya, Ayten, Kurtulay, ŞENNAN, REMO.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Zilfo ♀
262 kişi
Sıklık sırası
Zülfiye adının kısaltımıdırKürt ismi
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Zilfo (208),
 • Zilfu (32),
 • Zilfü (18),
 • Zılfo (4)
(Alfabetik sırala)
Zülfiye ♀
64.042 kişi
Sıklık sırası
Fa zülf? "saç" Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Yaygın olarak Farsça zülf ("saç") sözcüğünden türetilse de, muhtemelen Zülfikar adının kısaltımı olan Zülfî'nin dişil halidir. Bazı örneklerde Zeliha/Züleyha adının varyantı olarak da yorumlanır.
 • Zülfiye (44.431),
 • Zülfü (5.403),
 • Zülfi (5.378),
 • Zilfi (3.654),
 • Zülfüye (2.219),
 • Zilif (303),
 • Sülfiye (287),
 • Zilfiye (238),
 • Zulfiye (238),
 • Sulfiye (224),
 • Zülüfe (172),
 • Zülüf (159),
 • Zilife (136),
 • Zülfo (107),
 • Zulfi (99),
 • Zelfiye (90),
 • Zülviye (77),
 • Zelfire (71),
 • Zülfinar (70),
 • Zülhiye (56),
 • Zülfu (54),
 • Zülfiya (44),
 • Zülfihan (39),
 • Zilfan (32),
 • Zilifa (27),
 • Zülfühan (26),
 • Zülüfa (22),
 • Zulfo (19),
 • Zülfişah (19),
 • Sülfü (17),
 • Zulfı (16),
 • Zülfı (15),
 • Zülüfet (15),
 • Zülfik (14),
 • Zülfügül (14),
 • Zılfı (13),
 • Zulfu (13),
 • Zulfiya (12),
 • Zülfican (12),
 • Sulfiyet (11),
 • Zilfet (10),
 • Zalfiye (9),
 • Zülfie (9),
 • Zülfia (9),
 • Sülfüye (8),
 • Zülfiyye (8),
 • Zülfiyet (8),
 • Zılfi (8),
 • Zulfıyya (7),
 • Zülfö (7),
 • Zulfü (6),
 • Zülfüşah (6),
 • Zoulfia (5),
 • Zülhiya (5),
 • Zulhiye (5),
 • Zülüfüye (5),
 • Zülfişan (5),
 • Zülfigül (5),
 • Zülfişa (5),
 • Zülfüyet (4),
 • Zulfüye (4),
 • Zulfuye (4),
 • Zulfıya (4),
 • Zülfiyegül (4),
 • Zölfü (4),
 • Zelfey (4),
 • Zılfiye (3),
 • Zülfieye (3),
 • Zülfiyat (3),
 • Zulfiyya (3),
 • Zülföy (3),
 • Zülfüya (3),
 • Zülhü (3),
 • Zölfiye (3),
 • Zylfije (2),
 • Zilfüye (2),
 • Zilfıye (2),
 • Zülfiy (2),
 • Sulfuye (2),
 • Sülfiyye (2),
 • Sülfiya (2)
(Alfabetik sırala)
Zilfo ♂
1.137 kişi
Sıklık sırası
Zülfikar adının kısaltımıdırAlevi/Kürt ismi:
Elazığ, Malatya, Maraş (Pazarcık)
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Özellikle Alevi Kürtler arasında yaygındır; ancak diğer Kürt coğrafyalarında da kullanılır.
 • Zilfo (567),
 • Zülfo (520),
 • Zulfo (29),
 • Zılfo (13),
 • Zilfü (4),
 • Zifko (2),
 • Zülpo (1),
 • Zilfu (1)
(Alfabetik sırala)
Zülfikar ♂
17.683 kişi
Sıklık sırası
Ar ḏû l-fiqâr ذُو الفَقَار "omurgalı" Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Hz. Ali'nin mucizevi kılıcının ve dolayısıyla Hz. Ali'nin unvanıdır.
 • Zülfükar (8.147),
 • Zülfikar (7.188),
 • Zülkar (704),
 • Zülfigar (263),
 • Zülker (258),
 • Zülfukar (201),
 • Zülfer (154),
 • Zülfügar (127),
 • Zilfikar (124),
 • Zülfikir (81),
 • Zulfikar (47),
 • Zülfiğar (32),
 • Zulfukar (28),
 • Zülfakar (25),
 • Zülgar (23),
 • Zülfar (20),
 • Zülfekar (18),
 • Zülfıkar (14),
 • Zilfigar (13),
 • Zülfüğar (12),
 • Zilfar (12),
 • Ziliftar (11),
 • Zülüfkar (11),
 • Zulkar (10),
 • Zilfer (9),
 • Zilfükar (9),
 • Zilifdar (9),
 • Züfkar (7),
 • Zulfekar (7),
 • Züfügar (6),
 • Zülger (6),
 • Zulfikir (5),
 • Zulfükar (5),
 • Zülükar (5),
 • Zülküfar (4),
 • Zülfüker (4),
 • Zülfilki (4),
 • Zülfikri (4),
 • Zülfikan (4),
 • Zilfihan (4),
 • Zilfiğar (4),
 • Zulfıkar (4),
 • Zilfidar (3),
 • Zilifkar (3),
 • Zülfokar (3),
 • Zulfugar (3),
 • Zülifker (3),
 • Züliftar (3),
 • Züligar (3),
 • Zültügar (3),
 • Zülhüker (2),
 • Zülkifar (2),
 • Zulgar (2),
 • Zülfugar (2),
 • Zulfigar (2),
 • Zülfigan (2),
 • Züflükar (2),
 • Zılfikar (2),
 • Zulfuğar (2),
 • Zürfikar (1),
 • Zülüfkü (1),
 • Zulkyar (1),
 • Zülkipir (1),
 • Zülğar (1),
 • Zülfükâr (1),
 • Zülfüger (1),
 • Zülfügari (1),
 • Zülfuğar (1),
 • Zulfügar (1),
 • Zülfkar (1),
 • Zülfiker (1),
 • Züfükar (1),
 • Züfikar (1),
 • Zılfükar (1),
 • Zilfugar (1),
 • Zilfekar (1),
 • Sülfigar (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Zilfo, Zülali, Zülfali, Zülfü