Adlar Sözlüğü yenilendi! (ayrıntılar)

Nişanyan Adlar, 16.601 maddebaşı ve 102.383 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 1.813 isim arandı. Son arananlar: Köksal, Cavidan, Türcan, Ertan, Meltem.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Ziyatali ♂
26 kişi
Sıklık sırası
= Ziyat+ AliAzeri ismi:
Iğdır (Tuzluca)
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Ziyatali (24),
 • Ziyadali (2)
(Alfabetik sırala)
Ziyat ♂
229 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar ziyâd زِياد "artış, bolluk"
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ziyad b. Abihi (öl. 673) Emeviler zamanında Basra valisi idi. Tarık b. Ziyâd 711 yılından itibaren İspanya'yı fetheden Emevi komutanıdır. Ancak bazı örneklerde Ziyat adı Ziyaeddin kısaltımı olabilir.
 • Ziyat (129),
 • Ziyad (77),
 • Ziyathan (7),
 • Ziad (5),
 • Ziyethan (5),
 • Ziyet (4),
 • Ziyed (2)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Ziyatali
Ali ♂
772.587 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar ˁalî عليّ "yüksek"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ehl-i sünnete göre dördüncü, Şiilere göre ilk halife, peygamberin amcaoğlu ve damadıdır. Bazı Alevi öğretilerinde peygambere takaddüm eder. Veli, Murtaza, Rıza, Haydar, Zülfikar, Esedullah, Ebulhasan ve Dırğam adları da Ali'ye işaret eder.
 • Ali (772.580),
 • Aliağa (7)
(Alfabetik sırala)