Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 3.765 isim arandı. Son arananlar: Raif, Alpkaan, Nezahat, Aycan, Zümeyran.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Ümmü ♀
33.901 kişi
Sıklık sırası
Ümmühan adının kısaltımıdır, Ümmügülsüm adının kısaltımıdır Batı illeri
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Arapça "ana" anlamına gelen sözcük sayısız kadın adının ilk unsurudur. Türkiye'de hemen her zaman Ümmühan, Ümmü Gülsüm veya Ümmü Selime bileşik adlarına aittir.
 • Ümmü (33.296),
 • Ümmi (422),
 • Ümiye (59),
 • Ümü (34),
 • Ümmücan (21),
 • Ummi (16),
 • Ümmüce (14),
 • Ümmül (14),
 • Ümme (9),
 • Hümmü (6),
 • Ummü (4),
 • Ummu (3),
 • Himmi (2),
 • Ümmu (1),
 • Ömmü (0)
(Alfabetik sırala)
Ümmühan ♀
58.702 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar ümm hânî أمّ هانئ "mutluluk anası"
Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ummuhani bt. Ebi Talib Hz. Ali'nin kız kardeşi ve erken İslam ümmetinin önde gelenlerinden biri idi. Çok sayıda hadis rivayet etmiştir. Kürtlerde, Arap kökenlilerde ve şehirli Türklerde nadir görülen isimlerdendir.
 • Ümmühan (24.012),
 • Ummahan (13.149),
 • Ummuhan (3.779),
 • Ümmühani (3.700),
 • Ümmehan (3.043),
 • Umahan (2.317),
 • Ümmihan (1.937),
 • Ümmahan (1.297),
 • Ummuhanı (991),
 • Ummahani (823),
 • Ummahanı (769),
 • Ummihan (378),
 • Ümmühanı (356),
 • Ümmahani (258),
 • Ümmehani (255),
 • Ummuhani (253),
 • Ümmuhan (231),
 • Ummehan (167),
 • Ümühan (138),
 • Umuhan (107),
 • Ümihan (71),
 • Emihan (43),
 • Ummühan (38),
 • Ümmehanı (37),
 • Ümühani (31),
 • Ümmahanı (29),
 • Ümmihani (29),
 • Ümmühanım (28),
 • Ümmuhani (27),
 • Ümmuhanı (25),
 • Umihan (24),
 • Ümyan (23),
 • Umhan (22),
 • Ümmühane (22),
 • Ümehan (20),
 • Ümahan (19),
 • Umuhanı (14),
 • Ümuhan (11),
 • Ümhan (10),
 • Emmihan (8),
 • Ümmiyan (8),
 • Uman (7),
 • Ummehani (7),
 • Ummühani (7),
 • Hümmühan (6),
 • Umahani (6),
 • Umuhani (6),
 • Ümiyan (6),
 • Ümmüyan (6),
 • Umahanı (5),
 • Ümhani (5),
 • Ümmiyen (5),
 • Ümmüana (5),
 • Ümmüha (5),
 • Ümmühaniye (5),
 • İmmahanı (4),
 • İmmühani (4),
 • Ummıhan (4),
 • Ummiyan (4),
 • Ülmühan (4),
 • Ümmiyet (4),
 • Ümmüan (4),
 • Umani (3),
 • Ummuhana (3),
 • Ülmihan (3),
 • Ümehani (3),
 • Ümeyhan (3),
 • Ümihane (3),
 • Ümmahane (3),
 • Ümmühal (3),
 • Ümmühün (3),
 • Ömehan (2),
 • Ömihan (2),
 • Umahaney (2),
 • Umehan (2),
 • Ummiya (2),
 • Ümiha (2),
 • Ümlihan (2),
 • Ümmeyan (2),
 • Ümmiha (2),
 • Ümmihanı (2),
 • Ümmühanlı (2),
 • Ünmihan (2),
 • Emmuhan (1),
 • İmmehanı (1),
 • İmnahan (1),
 • Ömhan (1),
 • Ömmühan (1),
 • Umaan (1),
 • Umağan (1),
 • Umhani (1),
 • Ummaan (1),
 • Ummahane (1),
 • Ummeha (1),
 • Ummehanı (1),
 • Ummiha (1),
 • Ummihanı (1),
 • Ummiyen (1),
 • Ummuhane (1),
 • Ummuyan (1),
 • Unmahan (1),
 • Unman (1),
 • Ümha (1),
 • Ümihani (1),
 • Ümmaan (1),
 • Ümmaha (1),
 • Ümmayen (1),
 • Ümmeha (1),
 • Ümmhan (1),
 • Ümmian (1),
 • Ümmihane (1),
 • Ümmiya (1),
 • Ümmiyehan (1),
 • Ümmohan (1),
 • Ümmulhan (1),
 • Ümmüani (1),
 • Ümmügan (1),
 • Ümmühana (1),
 • Ümmüheni (1),
 • Ümmühhan (1),
 • Ümmüya (1),
 • Ümmüyen (1),
 • Ümnihan (1),
 • Ümuhani (1),
 • Ümümhan (1),
 • Ünmühan (1),
 • Ümmıhan (0),
 • Ummihani (0),
 • Ümmmehan (0),
 • Ümmühami (0),
 • Ümmülhan (0),
 • Ümmünahi (0),
 • Ümmüyane (0),
 • Umühan (0),
 • Ümuhanı (0),
 • Umumhanı (0),
 • Ünühan (0),
 • Ümmmühan (0),
 • Ümümhani (0),
 • Ümmihanım (0),
 • Ümmehane (0),
 • Ummhan (0),
 • Ummmahan (0),
 • Ümmühah (0),
 • Ümühanı (0),
 • Umumhan (0),
 • Ummmuhan (0),
 • Ummühanı (0),
 • Ümmünani (0),
 • Emmahan (0),
 • Emmehan (0),
 • Omihan (0)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: İmmihan, Ummani, Ümmü, Ümüş
Ümmügülsüm ♀
29.804 kişi
Sıklık sırası
Ar ümm küls̱ûm أم كلثوم "tosun anası" Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Peygamberin Hz. Osman ile evlenen kızının adıdır. Ayrıca Hz. Ebubekir ile Ali'nin Ümmü Külsum adlı kızları vardır. Külsum adı "tombul, cüsseli" veya "fil" olarak yorumlanır.
 • Ümmügülsüm (23.266),
 • Ümmü Gülsüm (3.318),
 • Ümmügülsün (1.177),
 • Ümmüsün (344),
 • Ümügülsüm (278),
 • Ümüsün (266),
 • Ümmü Gülsün (192),
 • Ümmigülsüm (175),
 • Ümmi Gülsüm (104),
 • Ümmigülsün (88),
 • Ümügülsün (64),
 • Ümmi Gülsün (33),
 • Ümmüğülsüm (25),
 • Ümmügüssüm (20),
 • Ümmügüssün (18),
 • Ümgülsüm (15),
 • Ümmüsüm (15),
 • Ümmühan Gülsüm (13),
 • Ümsün (13),
 • Ümigülsüm (12),
 • Ümmügüsüm (12),
 • Ümürsün (10),
 • Ummugülsüm (9),
 • Umugülsüm (8),
 • Ümgülsün (8),
 • Ümigülsün (8),
 • Ummu Gülsüm (7),
 • Ümmiye Gülsüm (6),
 • Ümmül Gülsüm (6),
 • Ummi Gülsüm (5),
 • Ummigülsün (5),
 • Ümgüsüm (5),
 • Ümmügülsen (5),
 • Ümmügülsun (5),
 • Ümmükelsüm (5),
 • Ümmükülsüm (5),
 • Ümmüsun (5),
 • Ümügüsüm (5),
 • Ümüsüm (5),
 • Üngüsün (5),
 • Ümgüsün (4),
 • Ümmugülsüm (4),
 • Ümmugülsün (4),
 • Ümmügürsün (4),
 • Ümmülgülsüm (4),
 • Ümülgülsüm (4),
 • Ümümgülsüm (4),
 • Üngüsüm (4),
 • Emigülsüm (3),
 • Emmigül (3),
 • Ummigülsüm (3),
 • Ummugülsün (3),
 • Ummusün (3),
 • Ü.Gülsüm (3),
 • Ümmgülsüm (3),
 • Ümmigülsun (3),
 • Ümmusin (3),
 • Ümmü Külsüm (3),
 • Ümmügülsum (3),
 • Ümmügülüsüm (3),
 • Ümmükelsum (3),
 • Ümmüsen (3),
 • Ümüksün (3),
 • Emirgülsün (2),
 • Emügülsüm (2),
 • Ömügülsüm (2),
 • Ömügülsün (2),
 • Ömürgülsüm (2),
 • Ummi Gülsün (2),
 • Ummugülsun (2),
 • Ummügülsüm (2),
 • Ummügülsün (2),
 • Umulkelsum (2),
 • Umusun (2),
 • Ümmikelsum (2),
 • Ümmu Gülsüm (2),
 • Ümmügüsün (2),
 • Ümmükelsim (2),
 • Ümmüküsüm (2),
 • Ümmüküsün (2),
 • Ümügülsen (2),
 • Ümügüsün (2),
 • Ümükülsüm (2),
 • Ümülkelsüm (2),
 • Ümülkesim (2),
 • Ammügülsüm (1),
 • Emgülsem (1),
 • Emigüllüsüm (1),
 • Emigülsün (1),
 • Emmi Gülsüm (1),
 • Emmigülsün (1),
 • Emmügülsüm (1),
 • Emmügülsün (1),
 • Emugülsüm (1),
 • Emukelsum (1),
 • Humugülsüm (1),
 • Hümgüsüm (1),
 • Mügülsüm (1),
 • Mügülsün (1),
 • Mülgülsüm (1),
 • Ömmu Gülsüm (1),
 • Ömmülsüm (1),
 • Ömügölsüm (1),
 • Ömülgülsüm (1),
 • Umgulsum (1),
 • Umigülsin (1),
 • Umigülsüm (1),
 • Umiye Gülsüm (1),
 • Ummahan Gülsüm (1),
 • Ummigulsum (1),
 • Ummigülsun (1),
 • Ummu Gülsün (1),
 • Ummugulsun (1),
 • Ummugülsum (1),
 • Ummü Gülsün (1),
 • Ummülkelsün (1),
 • Umu Gülsüm (1),
 • Umul Gülsüm (1),
 • Umusün (1),
 • Umügülsüm (1),
 • Ü.Gülsün (1),
 • Ümagülsüm (1),
 • Üme Gülsün (1),
 • Ümi Gülsüm (1),
 • Ümi Gülsün (1),
 • Ümigülsin (1),
 • Ümigülsum (1),
 • Ümigüssüm (1),
 • Ümikelsim (1),
 • Ümikelsüm (1),
 • Ümikülsin (1),
 • Ümilgülsüm (1),
 • Ümiye Gülsün (1),
 • Ümkelsum (1),
 • Ümküsün (1),
 • Ümme Gülsüm (1),
 • Ümmegülsün (1),
 • Ümmigülsin (1),
 • Ümmigülsum (1),
 • Ümmigüssün (1),
 • Ümmihan Gülsüm (1),
 • Ümmikelsüm (1),
 • Ümmiye Gülsün (1),
 • Ümmmügülsüm (1),
 • Ümmukelsum (1),
 • Ümmulkeslüm (1),
 • Ümmusün (1),
 • Ümmü Külsün (1),
 • Ümmügelsum (1),
 • Ümmüglsüm (1),
 • Ümmügölsüm (1),
 • Ümmügulsüm (1),
 • Ümmügülsem (1),
 • Ümmügülser (1),
 • Ümmügülsu (1),
 • Ümmügülsü (1),
 • Ümmügülsüma (1),
 • Ümmügülsüme (1),
 • Ümmügülsümşehla (1),
 • Ümmügülüşen (1),
 • Ümmügülzen (1),
 • Ümmügümsün (1),
 • Ümmügür (1),
 • Ümmügürsun (1),
 • Ümmügüsü (1),
 • Ümmüğsün (1),
 • Ümmühüsün (1),
 • Ümmükalsin (1),
 • Ümmükelsüme (1),
 • Ümmükeltüm (1),
 • Ümmükesim (1),
 • Ümmükühsün (1),
 • Ümmüküssüm (1),
 • Ümmüküssün (1),
 • Ümmülkelsüm (1),
 • Ümmülügülsün (1),
 • Ümmümgülsüm (1),
 • Ümmüssüm (1),
 • Ümrigülsün (1),
 • Ümrügülsün (1),
 • Ümrügüssün (1),
 • Ümsen (1),
 • Ümugülsün (1),
 • Ümukelsun (1),
 • Ümurgülsüm (1),
 • Ümügesim (1),
 • Ümügüssüm (1),
 • Ümügüsun (1),
 • Ümüğsün (1),
 • Ümükelsum (1),
 • Ümükesun (1),
 • Ümüküsün (1),
 • Ümülgülsün (1),
 • Ümülkelsun (1),
 • Ümülkersim (1),
 • Ümülkesün (1),
 • Ümülkülsüm (1),
 • Ümülsün (1),
 • Ümürgülsüm (1),
 • Ümürsüm (1),
 • Üngülsüm (1),
 • Üngülsün (1),
 • Yümgülsüm (1),
 • Ümmülsüm (0),
 • Ümmüglüsüm (0),
 • Ümmügürsüm (0),
 • Ümmüülsüm (0),
 • Ümmikülsim (0),
 • Ümmügülsül (0),
 • Ümümügülsüm (0),
 • Emmigülsun (0),
 • Ümlmügülsüm (0),
 • Ümmügüllsüm (0),
 • Ümmügümsüm (0),
 • Ümmülgülsün (0),
 • Ümmüyegülsüm (0),
 • Ümümgülsün (0),
 • Üümmügülsüm (0),
 • Ümmüşün (0)
(Alfabetik sırala)