Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 4.537 isim arandı. Son arananlar: SUriye, Zümrete, Merdane, Cesimi, Attila.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Ümmügülsüm ♀
29.804 kişi
Sıklık sırası
Ar ümm küls̱ûm أم كلثوم "tosun anası" Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Peygamberin Hz. Osman ile evlenen kızının adıdır. Ayrıca Hz. Ebubekir ile Ali'nin Ümmü Külsum adlı kızları vardır. Külsum adı "tombul, cüsseli" veya "fil" olarak yorumlanır.
 • Ümmügülsüm (23.266),
 • Ümmü Gülsüm (3.318),
 • Ümmügülsün (1.177),
 • Ümmüsün (344),
 • Ümügülsüm (278),
 • Ümüsün (266),
 • Ümmü Gülsün (192),
 • Ümmigülsüm (175),
 • Ümmi Gülsüm (104),
 • Ümmigülsün (88),
 • Ümügülsün (64),
 • Ümmi Gülsün (33),
 • Ümmüğülsüm (25),
 • Ümmügüssüm (20),
 • Ümmügüssün (18),
 • Ümgülsüm (15),
 • Ümmüsüm (15),
 • Ümmühan Gülsüm (13),
 • Ümsün (13),
 • Ümigülsüm (12),
 • Ümmügüsüm (12),
 • Ümürsün (10),
 • Ummugülsüm (9),
 • Umugülsüm (8),
 • Ümgülsün (8),
 • Ümigülsün (8),
 • Ummu Gülsüm (7),
 • Ümmiye Gülsüm (6),
 • Ümmül Gülsüm (6),
 • Ummi Gülsüm (5),
 • Ummigülsün (5),
 • Ümgüsüm (5),
 • Ümmügülsen (5),
 • Ümmügülsun (5),
 • Ümmükelsüm (5),
 • Ümmükülsüm (5),
 • Ümmüsun (5),
 • Ümügüsüm (5),
 • Ümüsüm (5),
 • Üngüsün (5),
 • Ümgüsün (4),
 • Ümmugülsüm (4),
 • Ümmugülsün (4),
 • Ümmügürsün (4),
 • Ümmülgülsüm (4),
 • Ümülgülsüm (4),
 • Ümümgülsüm (4),
 • Üngüsüm (4),
 • Emigülsüm (3),
 • Emmigül (3),
 • Ummigülsüm (3),
 • Ummugülsün (3),
 • Ummusün (3),
 • Ü.Gülsüm (3),
 • Ümmgülsüm (3),
 • Ümmigülsun (3),
 • Ümmusin (3),
 • Ümmü Külsüm (3),
 • Ümmügülsum (3),
 • Ümmügülüsüm (3),
 • Ümmükelsum (3),
 • Ümmüsen (3),
 • Ümüksün (3),
 • Emirgülsün (2),
 • Emügülsüm (2),
 • Ömügülsüm (2),
 • Ömügülsün (2),
 • Ömürgülsüm (2),
 • Ummi Gülsün (2),
 • Ummugülsun (2),
 • Ummügülsüm (2),
 • Ummügülsün (2),
 • Umulkelsum (2),
 • Umusun (2),
 • Ümmikelsum (2),
 • Ümmu Gülsüm (2),
 • Ümmügüsün (2),
 • Ümmükelsim (2),
 • Ümmüküsüm (2),
 • Ümmüküsün (2),
 • Ümügülsen (2),
 • Ümügüsün (2),
 • Ümükülsüm (2),
 • Ümülkelsüm (2),
 • Ümülkesim (2),
 • Ammügülsüm (1),
 • Emgülsem (1),
 • Emigüllüsüm (1),
 • Emigülsün (1),
 • Emmi Gülsüm (1),
 • Emmigülsün (1),
 • Emmügülsüm (1),
 • Emmügülsün (1),
 • Emugülsüm (1),
 • Emukelsum (1),
 • Humugülsüm (1),
 • Hümgüsüm (1),
 • Mügülsüm (1),
 • Mügülsün (1),
 • Mülgülsüm (1),
 • Ömmu Gülsüm (1),
 • Ömmülsüm (1),
 • Ömügölsüm (1),
 • Ömülgülsüm (1),
 • Umgulsum (1),
 • Umigülsin (1),
 • Umigülsüm (1),
 • Umiye Gülsüm (1),
 • Ummahan Gülsüm (1),
 • Ummigulsum (1),
 • Ummigülsun (1),
 • Ummu Gülsün (1),
 • Ummugulsun (1),
 • Ummugülsum (1),
 • Ummü Gülsün (1),
 • Ummülkelsün (1),
 • Umu Gülsüm (1),
 • Umul Gülsüm (1),
 • Umusün (1),
 • Umügülsüm (1),
 • Ü.Gülsün (1),
 • Ümagülsüm (1),
 • Üme Gülsün (1),
 • Ümi Gülsüm (1),
 • Ümi Gülsün (1),
 • Ümigülsin (1),
 • Ümigülsum (1),
 • Ümigüssüm (1),
 • Ümikelsim (1),
 • Ümikelsüm (1),
 • Ümikülsin (1),
 • Ümilgülsüm (1),
 • Ümiye Gülsün (1),
 • Ümkelsum (1),
 • Ümküsün (1),
 • Ümme Gülsüm (1),
 • Ümmegülsün (1),
 • Ümmigülsin (1),
 • Ümmigülsum (1),
 • Ümmigüssün (1),
 • Ümmihan Gülsüm (1),
 • Ümmikelsüm (1),
 • Ümmiye Gülsün (1),
 • Ümmmügülsüm (1),
 • Ümmukelsum (1),
 • Ümmulkeslüm (1),
 • Ümmusün (1),
 • Ümmü Külsün (1),
 • Ümmügelsum (1),
 • Ümmüglsüm (1),
 • Ümmügölsüm (1),
 • Ümmügulsüm (1),
 • Ümmügülsem (1),
 • Ümmügülser (1),
 • Ümmügülsu (1),
 • Ümmügülsü (1),
 • Ümmügülsüma (1),
 • Ümmügülsüme (1),
 • Ümmügülsümşehla (1),
 • Ümmügülüşen (1),
 • Ümmügülzen (1),
 • Ümmügümsün (1),
 • Ümmügür (1),
 • Ümmügürsun (1),
 • Ümmügüsü (1),
 • Ümmüğsün (1),
 • Ümmühüsün (1),
 • Ümmükalsin (1),
 • Ümmükelsüme (1),
 • Ümmükeltüm (1),
 • Ümmükesim (1),
 • Ümmükühsün (1),
 • Ümmüküssüm (1),
 • Ümmüküssün (1),
 • Ümmülkelsüm (1),
 • Ümmülügülsün (1),
 • Ümmümgülsüm (1),
 • Ümmüssüm (1),
 • Ümrigülsün (1),
 • Ümrügülsün (1),
 • Ümrügüssün (1),
 • Ümsen (1),
 • Ümugülsün (1),
 • Ümukelsun (1),
 • Ümurgülsüm (1),
 • Ümügesim (1),
 • Ümügüssüm (1),
 • Ümügüsun (1),
 • Ümüğsün (1),
 • Ümükelsum (1),
 • Ümükesun (1),
 • Ümüküsün (1),
 • Ümülgülsün (1),
 • Ümülkelsun (1),
 • Ümülkersim (1),
 • Ümülkesün (1),
 • Ümülkülsüm (1),
 • Ümülsün (1),
 • Ümürgülsüm (1),
 • Ümürsüm (1),
 • Üngülsüm (1),
 • Üngülsün (1),
 • Yümgülsüm (1),
 • Ümmülsüm (0),
 • Ümmüglüsüm (0),
 • Ümmügürsüm (0),
 • Ümmüülsüm (0),
 • Ümmikülsim (0),
 • Ümmügülsül (0),
 • Ümümügülsüm (0),
 • Emmigülsun (0),
 • Ümlmügülsüm (0),
 • Ümmügüllsüm (0),
 • Ümmügümsüm (0),
 • Ümmülgülsün (0),
 • Ümmüyegülsüm (0),
 • Ümümgülsün (0),
 • Üümmügülsüm (0),
 • Ümmüşün (0)
(Alfabetik sırala)