Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 2.647 isim arandı. Son arananlar: Semavat, Kejo, Zencefil, Gürol, Bentürk.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Aynaz ♀
93 kişi
Sıklık sırası
= Ay+ NazKürt ismi:
En çok Diyarbakır
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Az sayıdaki Türk örnekte Ay+Naz kastedilmiş olabilir. Diyarbakır'ın Kulp, Hazro, Silvan bölgesinde yoğunlaşan çok sayıda örneğin kaynağı anlaşılamadı.
  • Aynaz (85),
  • Aynas (8),
  • Aynez (0)
(Alfabetik sırala)
Ay ♀
302 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
Tr
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Kadın adlarında bazen "ışık, aydınlık" anlamında, bazen de dişilik belirtecidir. Karş. İlkay, Sonay, Duray.
  • Ay (284),
  • Aybanu (18)
(Alfabetik sırala)
Naz ♀
3.068 kişi
Sıklık sırası
Fa nâz "işve, cilve, istiğna" En çok İstanbul, İzmir
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Geleneksel isimlerde daima Farsi bir isim tamlamasının ikinci unsuru iken, kentli kesimde müstakil ad olarak kullanımı 1990'dan itibaren yaygınlaştı.
  • Naz (3.050),
  • Nazcan (18)
(Alfabetik sırala)