Nişanyan Adlar, 15.254 maddebaşı ve 87.770 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 1.378 isim arandı. Son arananlar: Cevdet, Sercenk, Zabel, Halife, Ayettin.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Serhan ♀
1.312 kişi
Sıklık sırası
= Ser+ Han Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
"Baş hanım" anlamında.
  • Serhan (580),
  • Serihan (362),
  • Seran (289),
  • Şerihan (35),
  • Serehan (13),
  • Serran (13),
  • Serahan (10),
  • Şerhan (8),
  • Seruhan (2)
(Alfabetik sırala)
Han ♀
581 kişi
Sıklık sırası
Tr "hanım" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Çoğu örnekte başka bir ada eklenmiş dişi belirteci veya Hanım sözcüğünün kısaltımıdır. Esasen "bey, hükümdar" anlamına gelen Han sözcüğünün dişilik belirteci olarak kullanılması Türk dillerinde yaygın bir özelliktir.
  • Han (581)