Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 3.648 isim arandı. Son arananlar: Hişto, Demo, Gülfatma, Viruyr, Şehriban.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Sine ♀
430 kişi
Sıklık sırası
Fa sîne "göğüs, kucak" En çok Kars, Ardahan
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Kars ve Ardahan'da Karapapak, Kayseri-Pınarbaşı'nda Çerkes adıdır. Çerkesçe sine "gözüm" anlamına gelir; karş. Sinemis. Ancak örneklerde Çerkes kökenlilerin oranı hakkında bilgimiz yoktur.
  • Sine (378),
  • Sinehanım (17),
  • Sinegül (12),
  • Zinegül (10),
  • Şine (8),
  • Senegül (5)
(Alfabetik sırala)