Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 6.160 isim arandı. Son arananlar: Masis, Nüveren, Şambaz, Gülay, Miriam.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
İbrahim ♂
438.451 kişi
Sıklık sırası
Tevrat ve Kuran kaynaklı ad
Ar ibrâhîm إبراهيم
(İbr aḇraham אַבְרָהָם "dede")
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Tevrat'ın Yaratılış kitabında İsrailoğulları'nın ve (diğer oğlu İsmail vasıtasıyla) Arapların atası olarak anlatılır. İslami kabule göre tek tanrılı dinlerin öncüsü ve peygamberin mensup olduğu Kureyş soyunun atasıdır. Yerel geleneğe göre Urfa'da yaşamıştır; bu nedenle Urfa'da son derece popüler bir addır.
 • İbrahim (438.131),
 • İprahim (132),
 • İbrahimcan (53),
 • İbrayim (25),
 • İbirahim (15),
 • İbram (14),
 • S.İbrahim (10),
 • İbrahimhan (10),
 • İbrahım (7),
 • İbraim (6),
 • M.İbrahim (5),
 • İbrrahim (4),
 • İbahim (3),
 • İbragim (3),
 • İbrahil (3),
 • İbrahm (3),
 • İbarhim (2),
 • Ebrahim (2),
 • İbraihm (2),
 • Ibrahim (2),
 • İbrim (2),
 • İbrihim (1),
 • İprim (1),
 • İbrhim (1),
 • İprayin (1),
 • İbryam (1),
 • Bramo (1),
 • İbrahin (1),
 • İbrehim (1),
 • Brahim (1),
 • Eprayim (1),
 • Ibrahım (1),
 • Ibrıyam (1),
 • İbarahim (1),
 • İbhahim (1),
 • İbrafim (1),
 • İbrahaim (1),
 • İbrahimdede (1),
 • İbrahi (0),
 • İprahım (0),
 • İbrahiem (0),
 • İbrahimm (0),
 • İbrahit (0),
 • İbrahum (0),
 • İbraıhim (0),
 • Ibraim (0),
 • İbraım (0),
 • İbraın (0),
 • Ibram (0),
 • İbraühim (0),
 • İbrhahim (0),
 • İbrhaim (0),
 • İbrıam (0),
 • İbriayim (0),
 • İbriham (0),
 • İbrnahim (0),
 • İbdrahim (0),
 • İbriam (0),
 • Ibrıam (0),
 • Birahim (0),
 • İbrahhim (0),
 • İbrahimn (0),
 • İfrahim (0),
 • İbraham (0),
 • İbrahem (0),
 • Ebrahım (0),
 • İbraheim (0),
 • İbkrahim (0),
 • İbmrahim (0),
 • İbraihim (0),
 • İbriyam (0),
 • İbrrhim (0),
 • Ö.İbrahim (0),
 • İblrahim (0),
 • İbraahim (0)
(Alfabetik sırala)