Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 1.467 isim arandı. Son arananlar: Timurçin, Zelife, Bahşiş, Boğaçhan, Denizer.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Abdulmuttalip ♂
4.762 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-muṭṭalib عبد المطلب "Muttalib kulu" Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Peygamberin ve amca oğlu Hz. Ali'nin dedesinin adıdır. Muttalib'in kim veya ne olduğuna dair İslam kaynaklarında ittifak yoktur. Belki "dilek dilenen" anlamında bir tanrısal ad veya isim olabilir.
 • Abdulmuttalip (2.068),
 • Abdulmutalip (1.185),
 • Abdülmuttalip (241),
 • Abdulmütalip (182),
 • Abdultalip (150),
 • Abdülmütalip (109),
 • Abdülmüttalip (98),
 • Abdulmüttalip (90),
 • Abdulmutallip (81),
 • Abdul Muttalip (46),
 • Abdülmutalip (42),
 • Abdulmuttalib (32),
 • Abdulmuhtalip (28),
 • Abdilmuttalip (27),
 • Abdulmutelip (24),
 • Abdültalip (18),
 • Abdulmutalib (16),
 • Abdul Talip (14),
 • Abdül Muttalip (14),
 • Abdulmuttelip (12),
 • Abdulmutalıp (11),
 • Abdil Muttalip (10),
 • Abdul Mutalip (10),
 • Abdülmuttalib (9),
 • Apdulmuttalip (9),
 • Abdulmütallip (8),
 • Abdulmutdalip (7),
 • Abdulmütelip (7),
 • Abdülmuhtalip (7),
 • Abdulmuddalip (6),
 • Abdulmuttallip (6),
 • Abtulmuttalip (6),
 • Aptulmuttalip (6),
 • Abdul Muktalip (5),
 • Abdulmuktalip (5),
 • Abdulmutallib (5),
 • Abdulmuttalıp (5),
 • Abdülmütelip (5),
 • Abdulmuptalip (4),
 • Abdilmüttalip (3),
 • Abdulmudtalip (3),
 • Abdulmultalip (3),
 • Abdulmutalim (3),
 • Abdulmüttelip (3),
 • Abdül Muhtalip (3),
 • Abdülmutallip (3),
 • Abdülmüddalip (3),
 • Apdilmuttalip (3),
 • Abdul Muddalip (2),
 • Abdulmetalip (2),
 • Abdulmitalip (2),
 • Abdulmutelib (2),
 • Abdulmültalip (2),
 • Abdultalib (2),
 • Abdumutalip (2),
 • Abdülmitalip (2),
 • Abdülmudtalip (2),
 • Abdülmuktalip (2),
 • Abdülmütallip (2),
 • Abumutalip (2),
 • Apdulmutalip (2),
 • Aptülmuttalip (2),
 • A.Mutalip (1),
 • A.Talip (1),
 • Abdil Muhtalip (1),
 • Abdil Muhtelip (1),
 • Abdil Muktalip (1),
 • Abdil Mutalip (1),
 • Abdil Müttalip (1),
 • Abdilmuddalip (1),
 • Abdilmuhtalip (1),
 • Abdilmütdalip (1),
 • Abditalip (1),
 • Abdul Motalib (1),
 • Abdul Mubdalip (1),
 • Abdul Muhtalip (1),
 • Abdul Mutelip (1),
 • Abdul Muttallip (1),
 • Abdul Mütalip (1),
 • Abdul Talib (1),
 • Abdulbutalip (1),
 • Abdulbuttalip (1),
 • Abdullahmuttalip (1),
 • Abdullmutallip (1),
 • Abdulmalip (1),
 • Abdulmatallip (1),
 • Abdulmetap (1),
 • Abdulmıtalip (1),
 • Abdulmıtelip (1),
 • Abdulmitelip (1),
 • Abdulmubtalip (1),
 • Abdulmudalip (1),
 • Abdulmudallip (1),
 • Abdulmuddalib (1),
 • Abdulmudelim (1),
 • Abdulmuhdalip (1),
 • Abdulmustalip (1),
 • Abdulmutalıb (1),
 • Abdulmutalit (1),
 • Abdulmutallıp (1),
 • Abdulmutealip (1),
 • Abdulmutelif (1),
 • Abdulmuttabib (1),
 • Abdulmuttalif (1),
 • Abdulmuttalim (1),
 • Abdulmuttalit (1),
 • Abdulmutteyip (1),
 • Abdulmuütalip (1),
 • Abdulmübdalip (1),
 • Abdulmüddelip (1),
 • Abdulmüdelif (1),
 • Abdulmüdtalip (1),
 • Abdulmüptalip (1),
 • Abdulmütalıp (1),
 • Abdulmütalib (1),
 • Abdulmütelim (1),
 • Abdulmüttalib (1),
 • Abdultalep (1),
 • Abdumutalıp (1),
 • Abdumutalib (1),
 • Abdumütalip (1),
 • Abdumüttalip (1),
 • Abdutalip (1),
 • Abdül Mutalip (1),
 • Abdül Muttalıp (1),
 • Abdül Mübdalip (1),
 • Abdül Mütalip (1),
 • Abdül Mütallip (1),
 • Abdül Müttalip (1),
 • Abdül Talip (1),
 • Abdülmattalip (1),
 • Abdülmubtalip (1),
 • Abdülmuddalip (1),
 • Abdülmutelip (1),
 • Abdülmuttallip (1),
 • Abdülmüdtalip (1),
 • Abdülmütalep (1),
 • Abdülmütelib (1),
 • Abdülmüttalib (1),
 • Abdülmüttallip (1),
 • Abdülnuhtalip (1),
 • Abtulmuddalip (1),
 • Abtulmutelip (1),
 • Abtülmütalip (1),
 • Abtülmütallip (1),
 • Abudulmutalib (1),
 • Abulmutallip (1),
 • Apdultalip (1),
 • Apdülmuttalip (1),
 • Apdülmüttalip (1),
 • Aptilmutalip (1),
 • Aptilmuttalip (1),
 • Aptulmuhtelip (1),
 • Aptulmuktalip (1),
 • Aptulmutalip (1),
 • Aptulmutallip (1),
 • Aptulmuttalib (1),
 • Aptulmütalip (1),
 • Aptülmutalip (1),
 • Aptülmutallip (1),
 • Atdulmutalip (1),
 • Abdülmutdalip (0),
 • Abtulmutalip (0),
 • Abdulmettalip (0),
 • Abdülmuttelip (0),
 • K.Abdülmuttalip (0),
 • Abdilmutellim (0),
 • Abdiltalip (0),
 • Abdulmuddalıp (0),
 • Abdulmutalif (0),
 • Abdulmuttarip (0),
 • Abdultali (0),
 • Abdumütallip (0),
 • Abdutmuttalip (0),
 • Ebdulmutellip (0)
(Alfabetik sırala)