Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 5.728 isim arandı. Son arananlar: Feramil, Berkok, Alişahin, Ersagun, Fadıl.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Abdurrahman ♂
74.915 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-rahmân عَبْدُ الرَّحْمَن "merhametli (Allah) kulu" Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
El-Rahmân ve el-Rahîm Kuran'da Allah'ın en sık anılan adlarından ikisidir. İki sözcüğün anlamları arasındaki nüans farkı üzerine İslami gelenekte kapsamlı bir literatür bulunur. Abdurrahman b. Awf peygamberi cennetle müjdelediği on kişiden biridir. Endülüs Emevi hükümdarlarından üçü ve İslam tarihinde başka pek çok sayıda insan bu adı taşır. Bitlis ve Bingöl yöresinde Norşin dergâhının kurucusu Seyda Abdurrahman-i Tağî'ye (öl. 1886) atfen sıkça kullanılır.
 • Abdurrahman (70.355),
 • Abdurahman (3.318),
 • Abdulrahman (258),
 • Abdürrahman (183),
 • Abdurrehman (176),
 • Apdurrahman (98),
 • Apturrahman (91),
 • Apturahman (54),
 • Abdurrahman Gazi (52),
 • Apdurahman (45),
 • Abdurehman (35),
 • Abduraman (34),
 • Abdülrahman (25),
 • Abturrahman (22),
 • Abturahman (15),
 • Abdurraman (13),
 • Abdurrahmen (12),
 • Abdürahman (11),
 • A. Rahman (10),
 • Abdul Rahman (7),
 • Apturaman (7),
 • A.Rahman (5),
 • Apduraman (5),
 • Abdurrahmangazi (4),
 • Aptürrahman (4),
 • Abddurrahman (3),
 • Abduhraman (3),
 • Abdurrahmani (3),
 • Abdurruhman (3),
 • Abdürehman (3),
 • Abdürrehman (3),
 • Abtulrahman (3),
 • Abdarrahman (2),
 • Abdelrahman (2),
 • Abdulrahmen (2),
 • Abdulrehmen (2),
 • Abdurrahan (2),
 • Abdurrahmin (2),
 • Abdurramhan (2),
 • Abdurranman (2),
 • Aptürahman (2),
 • Ş.Abdurrahman (2),
 • Abdalrahman (1),
 • Abdırahman (1),
 • Abdırrahman (1),
 • Abdiraman (1),
 • Abdirrahman (1),
 • Abduhrahman (1),
 • Abdulrrahman (1),
 • Abdulrrehman (1),
 • Abdurahhman (1),
 • Abdurahmen (1),
 • Abdurraahman (1),
 • Abdurrahaman (1),
 • Abdurrahnman (1),
 • Abdurrehmen (1),
 • Abdurrhman (1),
 • Abdurruhan (1),
 • Abduruhman (1),
 • Abdül Rahman (1),
 • Abdülrrahman (1),
 • Abdüraman (1),
 • Abdürraman (1),
 • Abidurrahman (1),
 • Abtaraman (1),
 • Abtıraman (1),
 • Abturaman (1),
 • Aburahman (1),
 • Apdırahman (1),
 • Apdıraman (1),
 • Apdurraman (1),
 • Apdürrahman (1),
 • Aptıraman (1),
 • Aptilrahman (1),
 • Aptulrahman (1),
 • Aptülrahman (1),
 • Ebdiraman (1),
 • Abdulrehman (0),
 • Abdullahman (0),
 • Abdurrah (0),
 • Abdurrahmah (0),
 • Adurrahman (0),
 • Abdurrehaman (0),
 • Abtulrrahman (0),
 • H.Abdurahman (0),
 • Abdirahman (0),
 • Abdıraman (0),
 • Abduirahman (0),
 • Aburrahman (0),
 • Apdulrahman (0),
 • Abadurrahman (0),
 • Abdilrahman (0),
 • Abdrrahman (0),
 • Abdurahaman (0),
 • Abdurarahman (0),
 • Abdurrahma (0),
 • Abdurrahmanh (0),
 • Abdurrahmeyn (0),
 • Abrurrahman (0),
 • Adburrahman (0),
 • Aptaraman (0),
 • Abbdurrahman (0),
 • Abdturrhman (0),
 • Abdülrehman (0),
 • Abdulrhman (0),
 • Abdulurahman (0),
 • Abdurarhman (0),
 • Abdurhaman (0),
 • Abdurmrahman (0),
 • Abdürrabba (0),
 • Abdurrahmaan (0),
 • Abdurrahmman (0),
 • Abdurrahnan (0),
 • Abdurramman (0),
 • Abdurrehmah (0),
 • Abdurreman (0),
 • Abdurrrahman (0),
 • Abduulrahman (0),
 • Abduurrahman (0),
 • Abtaramanov (0),
 • Abtarman (0),
 • Abudureheman (0),
 • Adburahman (0),
 • Aıbdurrahman (0),
 • Apturruhman (0),
 • Ardurrahman (0),
 • Bdurrahman (0),
 • Ebdürrahman (0)
(Alfabetik sırala)