Nişanyan Adlar, 15.254 maddebaşı ve 87.770 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 9.707 isim arandı. Son arananlar: Candeniz, Punar, Mişon, Kurthan, Mirdisi.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Abdurrahman ♂
179.881 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-rahmân عَبْدُ الرَّحْمَن "merhametli (Allah) kulu" Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
El-Rahmân ve el-Rahîm Kuran'da Allah'ın en sık anılan adlarından ikisidir. İki sözcüğün anlamları arasındaki nüans farkı üzerine İslami gelenekte kapsamlı bir literatür bulunur. Abdurrahman b. Awf peygamberi cennetle müjdelediği on kişiden biridir. Endülüs Emevi hükümdarlarından üçü ve İslam tarihinde başka pek çok sayıda insan bu adı taşır. Bitlis ve Bingöl yöresinde Norşin dergâhının kurucusu Seyda Abdurrahman-i Tağî'ye (öl. 1886) atfen sıkça kullanılır.
 • Abdurrahman (164.583),
 • Abdurahman (10.847),
 • Abdurrehman (996),
 • Abdürrahman (914),
 • Abdulrahman (519),
 • Apturrahman (382),
 • Apdurrahman (298),
 • Apturahman (212),
 • Abdurehman (169),
 • Apdurahman (130),
 • Abduraman (104),
 • Abturrahman (72),
 • Abdülrahman (60),
 • Abturahman (54),
 • Abdürahman (51),
 • A.Rahman (50),
 • Abdurrahmen (34),
 • Abdurraman (32),
 • Aptürrahman (32),
 • Abdürrehman (16),
 • Apturaman (16),
 • Apduraman (14),
 • Abduhraman (11),
 • Abdulrrahman (11),
 • Abdullahman (10),
 • Abdurrah (10),
 • Abdurrahmah (10),
 • Abdürehman (9),
 • Abdurranman (9),
 • Abtulrahman (9),
 • Aptulrahman (9),
 • Abdulrehman (8),
 • Abdulrrehman (7),
 • Adurrahman (7),
 • Apdırahman (7),
 • Ş.Abdurrahman (7),
 • Abdulrahmen (6),
 • Abdurrehmen (6),
 • Abdırahman (5),
 • Abdulrehmen (5),
 • Abdurrahmin (5),
 • Abdurrehaman (5),
 • Abtulrrahman (5),
 • Aptürahman (5),
 • H.Abdurahman (5),
 • Abdurrahan (4),
 • Abdurramhan (4),
 • Apdürrahman (4),
 • Apdurraman (4),
 • Abdirahman (3),
 • Abdiraman (3),
 • Abdıraman (3),
 • Abdırrahman (3),
 • Abduirahman (3),
 • Abdülrrahman (3),
 • Abdurrahaman (3),
 • Abdurrahmani (3),
 • Abdurruhman (3),
 • Aburrahman (3),
 • Apdulrahman (3),
 • Abadurrahman (2),
 • Abdarrahman (2),
 • Abddurrahman (2),
 • Abdelrahman (2),
 • Abdilrahman (2),
 • Abdrrahman (2),
 • Abduhrahman (2),
 • Abdurahaman (2),
 • Abdurarahman (2),
 • Abdurrahma (2),
 • Abdurrahmanh (2),
 • Abdurrahmeyn (2),
 • Abduruhman (2),
 • Abrurrahman (2),
 • Abturaman (2),
 • Adburrahman (2),
 • Aptaraman (2),
 • Abbdurrahman (1),
 • Abdturrhman (1),
 • Abdülrehman (1),
 • Abdulrhman (1),
 • Abdulurahman (1),
 • Abdurahhman (1),
 • Abdurahmen (1),
 • Abdüraman (1),
 • Abdurarhman (1),
 • Abdurhaman (1),
 • Abdurmrahman (1),
 • Abdürrabba (1),
 • Abdurrahmaan (1),
 • Abdurrahmman (1),
 • Abdurrahnan (1),
 • Abdurrahnman (1),
 • Abdürraman (1),
 • Abdurramman (1),
 • Abdurrehmah (1),
 • Abdurreman (1),
 • Abdurrhman (1),
 • Abdurrrahman (1),
 • Abdurruhan (1),
 • Abduulrahman (1),
 • Abduurrahman (1),
 • Abidurrahman (1),
 • Abtaraman (1),
 • Abtaramanov (1),
 • Abtarman (1),
 • Abtıraman (1),
 • Abudureheman (1),
 • Aburahman (1),
 • Adburahman (1),
 • Aıbdurrahman (1),
 • Aptilrahman (1),
 • Aptıraman (1),
 • Aptülrahman (1),
 • Apturruhman (1),
 • Ardurrahman (1),
 • Bdurrahman (1),
 • Ebdiraman (1),
 • Ebdürrahman (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Abdurrahmangazi