Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 2.633 isim arandı. Son arananlar: Efadıl, TEVRİZ, Hami, Birşah, Şake.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Abdurrezak ♂
5.311 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-razzâq عَبْدُ الرَّزَاق "rızk veren (Allah) kulu"Kürt ismi:
En çok Diyarbakır, Urfa, Mardin
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Rezzâk Allah'ın adları olan 99 esma-i hüsnadandır. İsim Abdullah eşdeğeridir.
 • Abdurrezak (1.310),
 • Abdurrezzak (1.131),
 • Abdurrazak (801),
 • Abdurrazzak (587),
 • Abdulrezzak (340),
 • Abdulrezak (239),
 • Abdürrezzak (136),
 • Abdurezak (115),
 • Abdurazak (94),
 • Abdurezzak (83),
 • Abdulrazak (65),
 • Abdürrezak (64),
 • Abdülrezzak (52),
 • Abdulrazzak (50),
 • Abdurazzak (39),
 • Abdülrezak (35),
 • Abdulrıza (18),
 • Abdulrızak (14),
 • Abdürrazzak (12),
 • Abdurrızak (10),
 • Abdürezak (10),
 • Abdürrazak (10),
 • Abdul Rezzak (8),
 • Abdürezzak (6),
 • Abdulrrezak (5),
 • Abdulrizak (4),
 • Abdurrezzek (4),
 • A.Razzak (3),
 • Abdulriza (3),
 • Abdülrazak (3),
 • Abdülrazzak (3),
 • Abdülrıza (3),
 • Abdul Riza (2),
 • Abdulrızzak (2),
 • Abdurızak (2),
 • Abdurrızzak (2),
 • Abdurriza (2),
 • Abdurruzak (2),
 • Apturazak (2),
 • Apturrezak (2),
 • A.Razak (1),
 • Abdarezzak (1),
 • Abdırazak (1),
 • Abdırrazzak (1),
 • Abdirezak (1),
 • Abdirıza (1),
 • Abdul Razak (1),
 • Abdul Rezak (1),
 • Abdulazak (1),
 • Abdulrazık (1),
 • Abdulrazik (1),
 • Abdulrazzaç (1),
 • Abdulrerezak (1),
 • Abdulresak (1),
 • Abdulrezzah (1),
 • Abdulrrazzak (1),
 • Abdulruzzek (1),
 • Abduriza (1),
 • Abdurrazek (1),
 • Abdurrazzek (1),
 • Abdurreezak (1),
 • Abdurrrezzak (1),
 • Abdurruzzak (1),
 • Abdurzak (1),
 • Abdül Rezzak (1),
 • Abdülrızak (1),
 • Abdülrizak (1),
 • Abdürrazik (1),
 • Abtirezak (1),
 • Aburezak (1),
 • Addurrezzak (1),
 • Apdulrezzak (1),
 • Apdürrezak (1),
 • Aptulrızak (1),
 • Apturezak (1),
 • Aptülrezzak (1),
 • Aptürrezzak (1),
 • Avdirezak (1),
 • Abdurrıza (0),
 • Apdurrazak (0),
 • Adurrazak (0),
 • Abdurrizak (0),
 • Aptulrezak (0),
 • A.Rezzak (0),
 • Abdulriyak (0),
 • Abdurrezek (0),
 • Abdurrezzah (0),
 • Abdürrızak (0),
 • Abdulerzak (0),
 • Abdulrazzaq (0),
 • Abdürazzak (0),
 • Abdürrıza (0),
 • Apdurrazzak (0),
 • Apdurrezak (0),
 • Abdolreza (0),
 • Abdorezak (0),
 • Abduraza (0),
 • Abdurrahzak (0),
 • Abdürrizzak (0),
 • Abdurrrazak (0),
 • Abrurrazak (0),
 • Abrurrezzak (0),
 • Abturrezek (0),
 • Aburezzak (0),
 • Aburrezak (0),
 • Aburrezzak (0),
 • Apdurazak (0),
 • Apturrazak (0)
(Alfabetik sırala)