Nişanyan Adlar, 15.263 maddebaşı ve 87.822 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 2.321 isim arandı. Son arananlar: İmoç, Serda, Esedullah, Canbey, Cavit.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Alperen ♂
1.342 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
= Alp+ Eren
Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
13. ve 14. yy'larda fütüvvet benzeri örgütlenmelerde yer alan savaşçı dervişlere verilen addır. Dönemin Batı Avrupa kültüründeki 'şövalye' eşdeğeridir. Modern devirde ilk kez 1935'te kişi adı olarak görülmüş, 1980 yılında Ülkü Ocakları kadrosundaki bölünmeden sonra siyasi mesaj taşıyan bir ad olarak popülerlik kazanmıştır.
 • Alperen (1.338),
 • Alperan (2),
 • Ayperen (1),
 • Alperenay (1)
(Alfabetik sırala)
Alp ♂
6.047 kişi
Sıklık sırası
Tr "yiğit, savaşçı" Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Eski Asya ve Anadolu Türkçesinde yaygın bir unvandır, ancak isim olarak kullanılmaz. Nisan 1933'te önerilen Yeni Türkçe adlar arasında yer aldı.
 • Alp (5.983),
 • Alpcan (21),
 • Alptürk (17),
 • Alpman (5),
 • Alpdeniz (5),
 • Alpgün (3),
 • Alpkılıç (3),
 • Alpölmez (3),
 • Alpyılmaz (3),
 • Alpyiğit (2),
 • Alpkurt (2)
(Alfabetik sırala)
Eren ♂
15.689 kişi
Sıklık sırası
Tr "er, erler" Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Eski Asya Türkçesinde çoğul anlam taşıyan sözcük, Anadolu Türkçesinde tekil olarak kullanılır. 13. yy'dan itibaren başta Bektaşiye olmak üzere çeşitli tarikatlere mensup dervişlere ve fütuvvet ehline verilen unvandır.
 • Eren (15.617),
 • Erencan (44),
 • Erendede (11),
 • İren (11),
 • Erenalp (6)
(Alfabetik sırala)