Nişanyan Adlar, 15.288 maddebaşı ve 87.904 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 4.956 isim arandı. Son arananlar: Zikrettin, Berhi, Siyament, Sezi, Zeyfe.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Asilkan ♂
23 kişi
Sıklık sırası
= Asil+ Kan İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
  • Asilkan (20),
  • Asılkan (3)
(Alfabetik sırala)
Asil ♂
1.264 kişi
Sıklık sırası
Ar aṣîl أصيل "soylu" İzmir, Aydın+
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
  • Asil (1.199),
  • Asıl (38),
  • Asilhan (26),
  • Asılbey (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Asilkan
Kan ♂
65 kişi
Sıklık sırası
= Kağan? İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Bağımsız ad olarak daima Kağan/Kaan anlamındadır. Çoğu örnekte Oğuz Kan, Mehmet Kan ve benzeri bileşik adların tamlayıcısıdır. * Yeni Türk adlarının en yaygın yapım birimlerindendir. Bileşiklerde bazen "kağan, hükümdar", bazen "kan, soy" kastedilir. Sıklıkla Han eşdeğeridir. Ör: İlhan = İlkan, Serkan = Serhan.
  • Kan (65)