Nişanyan Adlar, 15.254 maddebaşı ve 87.770 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 94 isim arandı. Son arananlar: Abdulmevla, Hüseyin, Şenkal, Armin, Zübeyde.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Ayhan ♂
113.646 kişi
Sıklık sırası
= Ay+ Han Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Oğuz Kağan efsanesininin bazı anlatımlarında Oğuz'un babası, diğerlerinde ise iki oğlundan küçüğünün adıdır. 24 Oğuz boyundan 12'sinin Ay Han soyundan geldiği anlatılır.
  • Ayhan (113.559),
  • Eyhan (39),
  • Ayhun (28),
  • Hayhan (9),
  • M.Ayhan (7),
  • Ayhanbey (3),
  • Ayıhan (1)
(Alfabetik sırala)
Ay ♂
100 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
Tr
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Erkek adlarına 'ay' genellikle "ışık, aydınlık", bazen "erkek evlat, bala" anlamındadır. Bazı örneklerde Ali yerine kullanılır. Karş. Binali = Binay, Canali = Canay, Durali = Duray, Gençali = Gençay, Mertali = Mertay, Nurali = Nuray.
  • Ay (100)
Han ♂
3.415 kişi
Sıklık sırası
= Hakan İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Evvelce Hun ve Göktürk imparatorlarının sıfatı iken 12.-13. yüzyıla doğru "bey" anlamında genel bir saygı unvanına dönüşmüştür. "Başkasına tabi olmayan kişi" olarak yorumlanabilir. Türkçe adlarda hem erillik hem dişilik belirteci olarak kullanılır.
  • Han (3.404),
  • Khan (11)
(Alfabetik sırala)