Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 6.652 isim arandı. Son arananlar: Habiş, Hakibar, Meral, Sertif, Alişer.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Emrah ♂
98.904 kişi
Sıklık sırası
= Emre Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Emre adının eşdeğeridir; eski yazıda ikisi aynı şekilde yazılır. İstanbul Türkçesinde Emrah biçimi nadiren görülürken 1970'lerde Erzurumlu halk şairi Emrah'ın (19. yy) bir türküsü vasıtasıyla popülerlik kazandı.
 • Emrah (98.826),
 • Emruh (14),
 • Emrahan (13),
 • Emrahcan (10),
 • İmrah (7),
 • Emrak (7),
 • Emreh (6),
 • Emrahhan (5),
 • Emrahi (5),
 • Emirah (3),
 • Emirağ (2),
 • Emrahkul (1),
 • Emrahağa (1),
 • Emmrah (1),
 • Emurah (1),
 • Amrah (1),
 • İmrak (1)
(Alfabetik sırala)
Emre ♂
154.073 kişi
Sıklık sırası
Fa hem-râh "yoldaş" Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Türkiye Türkçesinde 13./14. yy'dan itibaren Emre ve Emrah şekillerinde sıkça görülen bir isimdir. Kökeni unutulmuş olan ismi F. Köprülü "ağabey", F. Timurtaş ve A. Gölpınarlı "sevilen, sevgili" olarak yorumlamayı denemişlerdir. Ancak A. Tietze ve S. Tezcan ismin aslının Fa hem-râh ("yoldaş") olduğunu inandırıcı delillerle gösterirler.
 • Emre (152.208),
 • Emrecan (1.261),
 • Emrehan (509),
 • Emrem (39),
 • İmre (36),
 • Emray (18),
 • Emire (2),
 • İmrehan (0)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Emra, Emrah, Emruş, Yunusemre