Adlar Sözlüğü yenilendi! (ayrıntılar)

Nişanyan Adlar, 16.601 maddebaşı ve 102.383 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 1.848 isim arandı. Son arananlar: Akide, Muciburrahman, Nacettin, Sanem, Gıyaseddin.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Koçu ♂
43 kişi
Sıklık sırası
Tr koçi
(Moğ qauçin "bir oymak, muhafız birliği, seçkin asker")
Yerel isim:
Kırıkkale
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlu Koçubaba kasabasında bulunan Bektaşi büyüklerinden Koçu/Koçi Baba türbesi ziyaret edilir. Koçu sözcüğü Türkçe sözlüklerde "bir tür yaylı araba" olarak geçer; ancak 16. yy'dan sonra beliren bu anlam, 14. yy'dan önce yaşadığı belirtilen Koçu/Koçi Baba'ya atfedilemez. Timur devletinde "hükümdarın seçkin muhafız birliğini oluşturan oymak, seçkin asker, muhafız" anlamında çok sık anılan qauçin/koçin ile ilgili olmalıdır. Karş. Koşun.
  • Koçu (26),
  • Koçi (15),
  • Koçuağa (1),
  • Koçubey (1),
  • Koci (0),
  • Kocu (0),
  • Koçı (0),
  • Kuçu (0)
(Alfabetik sırala)