Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 1.015 isim arandı. Son arananlar: Rağda, Emrullah, Hacer, Toraman, Humrişan.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Mete ♂
16.386 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
Çin mo tun 冒頓 "bir Hun kağanı"
Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Çin vekayinamelerinde Mo-tun veya Modun 冒頓 olarak anılan Hun hükümdarının adını Fransız sinolog Joseph de Guignes (1757) Latin yazısına Mei-tei şeklinde çevirmiş, bu isim H. Cahit Yalçın tarafından (1923) Türkçeye Mete şeklinde aktarılmış ve 1933-34'te önerilen Yeni Türk adları arasında yer almıştır. Alman sinolog F. Hirth Çince karakterlerin Antik Çincede bak-tut veya bak-tur şeklinde seslendirildiğini ve ismin aslının Bakatur/Bağatur olabileceğini savunur.
 • Mete (10.257),
 • Metehan (5.703),
 • Mete Han (250),
 • Metecan (95),
 • Mete Kaan (41),
 • Mete Kağan (13),
 • Methan (10),
 • Metahan (8),
 • Metekan (5),
 • Metekaan (3),
 • M.Mete (1)
(Alfabetik sırala)